Aihe: Yliopisto

Punainen yliopisto kouluttaa porvareita

Suurten ikäluokkien osuus yhteiskunnan valtaeliitistä on ikäluokan kokoa suurempi. Professori Heikki Paloheimo muistuttaa, että suurten ikäluokkien osuus aikuisväestöstä oli vuonna 2001 vain 13 prosenttia, mutta osuus valtaeliitistä yli kolmasosa.

Hallitusjäsenet valittiin kymmenistä ehdokkaista

Ulkopuolisen jäsenten valinta Tampereen yliopiston hallitukseen sujui sopuisasti. Yliopistokollegion puheenjohtaja, professori Jyrki Nummenmaa kertoo, ettei valinta ollut edes kovin vaikea.

Valituiksi tulivat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalainen, Euroopan Investointipankin neuvonantaja Leena Lahti, Suomen Kuntaliiton tutkimus- ja kehitysyksikön johtaja Kaija Majoinen, vuorineuvos Kari Neilimo ja Pirkanmaan TE-keskuksen johtaja Riitta Varpe.

Yliopiston pitää uudistua

Tampereen yliopisto ei pärjää vanhalla konseptilla. Rehtori Kaija Holli avasi tietä yliopiston uudistumiselle lukuvuoden avajaispuheessaan syyskuun alussa.

Omat rahat, oma lompsa

Yliopistot ottavat askeleen kohti liiketalouden toimintamallia, kun uusi yliopistolaki tulee voimaan vuodenvaihteessa. Laki tekee Tampereen yliopistosta julkisoikeudellisen laitoksen, jolla on omat rahat ja oma lompsa, mutta myös vastuu rahojen riittävyydestä.

Huippuyliopistot rahoituskriisissä

Talouslama ja pääomasijoitusten romahdus ovat saattaneet amerikkalaiset huippuyliopistot katastrofin partaalle. Harvard, Yale, Princeton ja Columbia lomauttavat työntekijöitä ja supistavat kurssitarjontaa. Harvardissa säästetään jo opiskelija-asuntoloiden lämpimistä aamiaisistakin.

Uusi yliopisto, vanhat järjestelmät

Et ole yksin, jos Travel aiheuttaa harmaita hiuksia. Facebook-ryhmässä Yliopistoväki parempien tietojärjestelmien puolesta on lähes 450 jäsentä. Suomalaisiin yliopistoihin vaaditaan parempia tietojärjestelmiä, koska Hallin, Rondon ja Travelin kaltaiset järjestelmät haaskaavat työaikaa ja heikentävät tutkimuksen ja opetuksen laatua.

Henkilöstöllä kovat työpaineet mutta korkea työmotivaatio

Tampereen yliopistossa loppuvuodesta 2008 tehdyn henkilöstökyselyn tulokset osoittavat, että yliopistossa työskentelee hyvin motivoitunut henkilöstö. Työssä koettu tarmokkuus, organisaatioon sitoutuminen ja työntekijöiden omat arviot työssä suoriutumisestaan ovat kaikki tutkimuksen mukaan korkealla tasolla.

Arvo ja Virta avasivat ovensa

Tampereen yliopiston toiminnot keskittyvät entisestään, kun uudet rakennukset avasivat ovensa keskustakampuksella ja Kaupin kampuksella.

Yliopisto ja Nokia sopivat yhteistyöstä

Tampereen yliopisto ja Nokia-yhtymä ovat solmineet yhteistyösopimuksen, joka kattaa yliopiston kaikki tutkimusalat. Sopimus auttaa yliopiston ja Nokian tutkijoita yhdistämään voimansa nykyistä helpommin.

Kolin koulu oli armeija

Tampereen yliopistolla vuosikymmenet työskennellyt tohtori Matti Parjanen on kirjoittanut yliopiston 1960-luvun rehtorista Paavo Kolista elämäkertateoksen. Ensimmäisessä kirjassa ehditään saada väliin tarkkakin kuvaus Paavo Kolin lapsuudesta, kouluajasta ja armeija-ajasta sodan kiihkeimmillä taistelutantereilla. Ilmestymistään odottaa kirjan toinen osa, jossa Paavo Koli pääsee vauhdikkaaseen alkuun ja traagiseen loppuun elämässään yliopistolle vihkiytyneenä yhteiskunnallisena vaikuttajana.