Aihe: Yliopisto

Yhdenmukaisuutta verkkoon

Tietohallinnon johtoryhmän ohjaamana on käynnistymässä hanke, jossa pyritään tuomaan yliopiston verkkosivuille lisää yhtenäisyyttä ja parantamaan verkkojulkaisemisen tukea.

Tampereen yliopiston www-sivuilla on ollut alusta alkaen periaatteena, että yliopiston yksiköt ovat saaneet varsin vapaasti päättää omien kotisivujensa ulkoasusta ja sisällöstä. Periaate on toiminut osittain hyvin ja osittain huonosti.

Verkkojournalismi kaipaa pelisääntöjä

Verkkojournalismin nopea tahti nopeuttaa myös toisilta tiedotusvälineiltä lainaamista, jolloin alkuperäisen jutun tehnyt tiedotusväline tai toimittaja jää usein pienelle huomiolle. JSN:ssä onkin vireillä selvitys siitä, pitäisikö journalistin ohjeita muokata muun muassa lainaamisen osalta. Neuvoston puheenjohtajan Pekka Hyvärisen mielestä lainaamisen täytyy ilman muuta olla sallittua, mutta ala haluaa ohjeet siitä, missä mittakaavassa toisten juttuja voidaan lainata ja miten alkuperäisen jutun tekijän pitäisi saada tunnustusta työstään.

Oppimisen taidot hukassa

Yliopisto-opiskelijoilla on vaikeuksia ohjata omaa toimintaansa. Itsenäinen työnsuunnittelu on monelle haaste. Opintopsykologi Satu Eerola on huolissaan opiskelijoiden oppimisen taidoista.

– Tenttikirja kiinnostaa, mutta ei saa itsestään irti, että miten toteutan tämän päivän, Eerola kuvailee.

Lepohetki tarjottimella

Moni pysähtyi oudon ilmiön edessä yliopiston Päätalon yhdyskäytävällä, jota pitkin opiskelijat juoksevat luennolta toiselle. Pänttäämisen sijasta tarjolla oli levähdystauko salissa, jossa musiikista ja valoshowsta vastasi Tampereen teknillisen yliopiston elektronisen musiikin kerho.

Moniarvoisuus uhattuna

Suurin huolenaihe ei ole elinkeinoelämän tulo yliopistojen hallituksiin vaan se, että monimuotoisuus ja moniarvoisuus heikkenevät. Näin tulkitsee kasvatustieteen tutkija Tuukka Tomperi uuden yliopistolain arvostelijoiden tuntemuksia nyt, kun kesällä hyväksytty laki on tulossa voimaan vuodenvaihteessa.

Working for the Clampdown

Yliopistot ovat viimeisen kolmen vuoden ajan testanneet työajanseurantajärjestelmää. Koekäytöstä on saatu niin hyviä tuloksia, että ajanseuranta on nyt päätetty laajentaa koskemaan kaikkia Euroopan unionin kansalaisia. Yliopistoissa käyttöönotettu järjestelmä perustuu työajan kohdistamiseen eri toiminnoille, jotta ulkopuolelta rahoitetuissa projekteissa toteutettaisiin EU-vaatimusten mukaista kokonaiskustannusmallia. Työajanseurannan ansiosta yliopistojen talousosastot ovat varmistuneet siitä, että ulkopuolinen rahoitus on ohjautunut asianmukaisille projekteille eikä yleisemmän tason toimintoihin, kuten ajatteluun, roskapostin deletoimiseen tai työaikatietojen tallentamiseen ja kuittaamiseen.

Sata yliopistotutkijaa menetti äänioikeuden

Yliopistokollegion vaalien valmistelu takkuaa Tampereella. Tampereen yliopiston tieteentekijöiden yhdistys Tatte syyttää, että epäselvien käytäntöjen ja ristiriitaisen tiedotuksen vuoksi sata tutkijaa on menettänyt oikeutensa äänestää tai asettua ehdolle yliopistokollegion vaalissa joulukuussa.

Masokistin tunnustus

Kävin sitten nolaamassa itseni julkisesti. Eräänä marraskuisena lauantaina osallistuin Pinni B:ssä kuusi tuntia kestävään mittelöön, englannin kielen ylimmän tason tutkintoon. Ilman ulkoista pakkoa, silkasta mielenkiinnosta.

Sosiaalinen media avartaa opetusta

Sosiaalista mediaa ei voi enää sivuuttaa opetuksessa, sillä verkossa toimiminen on osa nyky-yhteiskunnan kansalaistaitoja. Työskentely verkossa on luontevaa etenkin nuorille, ja siksi myös opettajien kannattaisi jo peruskoulussa nähdä sosiaalisen median mahdollisuudet opetuksessa. Tätä mieltä on sosiaalista mediaa opetuksessa tutkinut Joanna Muukkonen. Muukkonen on mukana Avoimet verkostot oppimiseen -tutkimushankkeessa, jota koordinoi Suomen eOppimiskeskus ry ja rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Kohteliaisuus koetuksella

Kun englannin kääntämisen lehtori Kate Moore muutti New Yorkista Suomeen, hän hämmästyi yliopiston luokkahuoneiden hiljaisuutta ja opiskelijoiden pälyileviä katseita. Hän halusi saada opiskelijat osallistumaan, mutta huomasi, että Suomessa sen eteen saa tehdä paljon töitä.