Aihe: Kulttuuri

Ytyä yhdysluokasta

Eri-ikäisopetus ennen ja nyt.

Hätä on tarpeen

Kulttuuripessimismin nousu 1965−2015.

Tamperelaisten opiskelijoiden hyväksi

Idmanin säätiö tukee tamperelaisten korkeakouluopintoja.

Informaation titaanit taistelevat

Informaatio on täydellistä silloin, kun se poistaa valinnan mahdollisuudet kokonaan.

Paljon liikkuvia osia

Vastakkainasetteluja eri elämänalueilla.

Identiteetistä informaatiolukutaitoon

Tavoitteena itsenäinen ja yhteisöllinen oppija.

Koulutusihmeen paradoksit

Esseitä suomalaisesta koulutuspolitiikasta.

Näytelmä tekee näkyväksi

Tukkateatteri: Varjoelämää ja julkisia salaisuuksia

Kuka keksi rakkauden ATK:n

Miäs pakinoi − Anne Mölsä

Hyöty ja tiede

Tampereen teknillisen yliopiston historia 1965-2015