Kansi kiteyttää teoksen hengen


Ville Hänninen:
Kirjan kasvot.
Sata vuotta suomalaisia kirjankansia.

SKS 2017. 335 s.

 

Mikä: Teos kartoittaa suomalaisten kirjankansien historiaa viimeisen sadan vuoden ajalta. Aikaväliltä 1917-2017 esitellään kultakin vuodelta yksi keskeinen kirjankansi, ja mukaan on päässyt kattavasti eri kirjallisuudenlajien kansia. Samalla teos kertoo kuvittajista kansien takana ja sivuaa kirjallisuushistorian suuntia ja muutoksia myös laajemmin. Kirjan kansi on aina myyntipuhe, mutta se myös tiivistää teoksen symbolisesti. Niin myös tämän kirjan kohdalla, sillä lähikuva Sinuhe Egyptiläisen kasvoista konkretisoi teoksen nimen ja tarkoituksen. Kirjan kansi tiivistää teoksen ytimen sekä kuvaa aikansa yhteiskunnallista tilaa ja kulttuuri-ilmapiiriä.

Kiitämme: Teoksessa nostetaan esiin onnistuneesti ja helppolukuisesti kirjallisuushistoriassa sivuun jäänyttä aluetta, kirjankansien ja kuvittajien historiaa. Teoksessa vilahtaa sekä tuttuja kuvittajanimiä että tuntemattomaksi jääneitä mutta monesti hyvinkin tuotteliaita kansikuvitusten tekijöitä. Kannet on nostettu isoiksi, sivun kokoisiksi kuviksi tekstin rinnalle, jolloin niiden visuaalisuus tulee kauniisti esille. Teksti on lennokasta, ja historiallisten yksityiskohtien lisäksi sisältää sekä kansien että kirjallisuuden analyysia.

Moitimme: Tekstissä kuvaillaan ja luonnehditaan sanallisesti useita kirjankansia, vaikka kuvia on kultakin vuodelta vain yksi. Pikkukuvat isomman kuvan rinnalla olisivat ehkä toimineet kuvailevaa tekstiä paremmin kirjan visuaalisuutta painottavassa teoksessa.

Kenelle: Helppolukuinen teos kaikille kirjallisuushistoriasta kiinnostuneille.

Opimme: Suomalaisesta kirjallisuudesta löytyy Tuntemattoman sotilaan kannen kaltaisia ikonisia kuvituksia, mutta itse kannen tekijä tuskin on tuttu monelle. Kirjankansien historia on täynnä unohdettuja tai verrattain tuntemattomaksi jääneitä tekijöitä, jotka kuitenkin ovat vaikuttaneet suuresti siihen, millä tavoin kirjallisuuden koemme.

Anna Ojalahti