Ensimmäiset Tampere3-säädökset voimaan ehkä marraskuussa

Lakiesitys etenee eduskuntaan aikaisintaan syyskuun aikana.

 

Tampere3-korkeakouluyhteisön toiminnan mahdollistava lakiesitys tulee eduskunnan käsittelyyn aikaisintaan syyskuussa. Esitys luovutettiin eduskunnalle kesäkuun alussa.

Hallitusneuvos Immo Aakkulan mukaan lain ensimmäiset osat voisivat parhaassa tapauksessa olla valmiina aikaisintaan lokakuussa.

– Itse kuitenkin ajattelen, että jos marraskuussa olisi valmista, se olisi hyvä, Aakkula sanoo.

Käytännössä prosessi etenee niin, että eduskunta antaa lakiesityksestä vastauksensa valtioneuvostolle, joka puolestaan käsittelee vastauksen. Tämän jälkeen laki menee vielä presidentin vahvistettavaksi.

 

Esitys koskee paitsi Tampere3-yliopistojen yhdistymistä, myös muun muassa yliopisto- ja ammattikorkeakoululakeihin tehtäviä lisäyksiä, joiden on tarkoitus edistää korkeakoulujen opetusyhteistyötä.

Käytännössä lisäykset antaisivat yliopistoille ja ammattikorkeakouluille nykyistä laajemman vapauden opetuksen järjestämisessä. Tampere3:n osalta ne mahdollistaisivat järkevän työnjaon opetuksessa korkeakoulujen välillä.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen mukaan tavoitteena on antaa korkeakouluille uutta liikkumatilaa.

– Esitys tukee korkeakoulujen yhteistyökulttuuria, korkeakoulujen profiloitumista ja osaamiskeskittymien syntymistä, opetusministeri sanoi alkukesästä.

Samassa yhteydessä yliopisto- ja ammattikorkeakoululaeissa turvattaisiin opiskelijoille kolmen vuoden siirtymäaika koulutusohjelmien lakkauttamisen tai siirtämisen tilanteissa.

 

Tampere3:n projektijohtaja Marianne Kukko soisi lainsäädännön valmistuvan mieluummin aiemmin kuin myöhemmin.

– Vaikka valmisteluissa ollaan jo niin sanotusti tositöissä, monissa asioissa joudumme varsinaisen käytäntöön panon osalta odottamaan lainsäädännön voimaantuloa. Siten uuden lainsäädännön voimaantulo on erittäin merkittävä asia ja varmistaa koko hankkeen toteutumisen suunnitellusti.

Laki yliopistolain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan yliopistojen yhdistymisen osalta 1.1.2019. Opetusyhteistyötä koskevien lisäysten ja opiskelijoiden siirtymäaikaturvan toivotaan astuvan voimaan mahdollisimman nopeasti.

 

Teksti Hanna Hyvärinen