Kääntäjän kätevä opas

Natasha Vilokkinen: Tiedontuojat
Vastapaino 2016. 250 s.

 

Mikä: Minkälainen prosessi kirjan suomentaminen on? Miten sujuvoittaa tietokirjan tekstiä? Mitkä ovat suomen kielen solmukohdat kääntäjälle? Kuinka vieraskieliset nimet kirjoitetaan suomeksi ja mitkä sanat ovat turhia?

Arvostetun suomentajan Natasha Vilokkisen teos Tiedontuojat on ensimmäinen tietokirjallisuuden suomentajille suunnattu opas. Kirja opettaa kääntäjää ”epäilemään ja tarkistamaan”, tasapainoilemaan kahden kielen välillä omia valintoja kriittisesti tarkastellen. Suomentajan tehtävä on kirjoittaa ilmavaa ja napakkaa kieltä. Suomen kielen hallitseminen on tärkeintä. Suomi on taivutusmuotojen ja päätteiden synteettinen kieli, jota Vilokkinen kuvaa myös sanalla ”verbivetoinen.” Sujuvan ilmaisun löytyminen käännöstekstiin on joskus vaikeata, mutta ei koskaan mahdotonta.

Kiitämme: Kirja käsittelee kääntäjille tuttuja ongelmia ymmärrettävästi ja esimerkein. Kääntäjä voi esimerkiksi takertua alkuperäisen tekstin sanastoon ja rakenteisiin tai hän voi hermostua siihen, miten paljon aikaa taustatietojen hankkiminen vaatii. Tiedontuojat antaa kääntäjille helpottavaa ja tarpeellista tietoa, jonka avulla kääntäjä välttää virheitä. Kirja käsittelee myös kääntäjän kulttuuriroolia ja etiikkaa. Virkistävää!

Ilahduttavaa oli myös maininta suomen kielen rektioista, joiden vääriin muotoihin on ehtinyt kyllästyä sähköisen median kuluttajana. Oikein siis on: vaikutus johonkin ja merkitys jollekin!

Moitimme: Teos on opas, ja siinä on paljon esimerkkejä. Jäin kaipaamaan enemmän esimerkkejä tietokirjallisuudesta. Olisiko myös muutama suomentajan haastattelu oman työn mutkatilanteista ollut paikallaan?

Opimme: Paljon suomentamisesta ja kustantamisesta. Sähköisyys on tullut myös kustannusalalle: kääntäjä saa nykyään useimmiten käännettävän tekstin pdf-versiona.

Kenelle: Kirja on suunnattu tietokirjojen suomentajille, mutta se soveltuu aivan yhtä hyvin gradun tekijälle, kaunokirjallisuuden suomentajalle ja muille kielestä kiinnostuneille. Teoksessa on tietoa myös muista alan kirjoista ja lopussa hyvä hakemisto.

Taina Repo