CityTrack paikantaa palvelut ja niiden käyttäjät

CityTrack paikantaa käyttäjänsä niin ulkona kuin sisätiloissakin ja kertoo tälle lähistöllä olevista palveluista, kuten lähimmän lounasravintolan ruokalistasta.

Tampereen yliopistossa kehitetään uutta, paikkatietoon perustuvaa sovellusta, jonka tarkoituksena on yhdistää palvelut ja niiden käyttäjät.

 

CityTrack-sovellus yhdistää älykkäästi paikkatietoa ja ihmis- ja liikennevirtadataa. Sovellus paikantaa käyttäjänsä niin ulkona kuin sisätiloissakin ja kertoo tälle lähistöllä olevista palveluista, kuten parkkipaikoista, kivijalkaliikkeiden tarjouksista ja lähistön tapahtumatarjonnasta.

Testausvaiheessa sovellus toimii muun muassa yliopistolla ja Tampereen keskustassa aseman seudulla. PiIottivaiheessa kehityshankkeen yhteistyökumppaneina ovat sijaintipalveluihin erikoistunut yritys HERE sekä Finnpark, Kesko, Tampere-talo ja S-ryhmä.

Kyseessä on tutkimushanke, jonka tavoite on selvittää sitä, millainen paikkatietoon yhdistetty viestinnän tapa ja sisältö parhaiten palvelee sekä kaupunkilaisia että palveluiden tarjoajia.

– Pyrimme mahdollisimman laajasti ymmärtämään sitä, miten paikkatieto jalostuu palveluiksi, joista on hyötyä sekä kuluttajille että yrityksille ja kaupungille, kiteyttää hankkeen projektipäällikkö Marko Luomi.

 

Hanketta viedään eteenpäin kahdella tavalla. Yhtäällä ovat avoimet testiympäristöt, joissa on paikannusmahdollisuudet sisätiloissa. Paikkatieto toimii langattoman internetin ja Bluetooth-teknologian avulla. Se mahdollistaa saumattoman ulko- ja sisätilapaikannuksen sekä reitti- ja karttapalvelut, jotka toimivat myös sisätiloissa, esimerkiksi kauppakeskuksissa.

Testiympäristöjä rakennetaan muun muassa Hämpin parkkiin, Tullintorille, Koskikeskukseen ja Tampere-taloon. Yliopistokampuksella Pinni B on varustettu paikannusinfralla. CityTrackin käyttäjä paikantuu rakennuksessa muutaman metrin tarkkuudella.

– Tarkoitus on saada paikannusvalmiudet myös muihin yliopiston rakennuksiin. Jatkossa vastaavaa teknologiaa voitaisiin hyödyntää esimerkiksi sairaaloissa. Nythän niissä tarvitaan ihminen neuvomaan sairaalaan tulijoita oikeisiin paikkoihin, Luomi sanoo.

CityTrack-hankkeen projektipäällikkö Marko Luomi koekäytti sovellusta yliopiston kampuksella. Sovellus navigoi paitsi ulkosalla, myös sisätiloissa.

 

Toisaalla hanketta vievät eteenpäin yritysten kanssa yhteistyössä tehtävät pilotit. Niiden tarkoituksena on selvittää, miten paikkatiedolla saadaan lisäarvoa esimerkiksi yritysten mainontaan ja kampanjointiin, kaupungin tiedotuksiin ja kuluttajien toiveisiin.

Palvelukategorioita on kolme. Liikennepalveluiden saralla sovellus voi esimerkiksi neuvoa, miten bussilla rautatieasemalle saapuva pääsee jatkamaan matkaansa junalla mahdollisimman sujuvasti. Autolla saapuvaa sovellus puolestaan voi auttaa pysäköinnissä.

Toisena ovat keskustan kivijalkakauppojen viestinnälliset tarpeet. Sovelluksen käyttäjät saavat sovellukseen ilmoituksia esimerkiksi lähistöllä olevien kauppojen tarjouksista.

Kolmannen kategorian muodostavat kaupungin palvelut. Sovellus kertoo, jos lähistöllä on esimerkiksi jokin tapahtuma.

 

Parhaillaan pilotteihin etsitään vapaaehtoisia koekäyttäjiä.

– Koekäyttäjäksi voi ilmoittautua kuka vain, jota kiinnostavat mobiilipalvelut, navigointi ja markkinointikanavat. Ainoa vaatimus on, että koekäyttäjällä on oltava Android-älylaite. Sovellus ei vielä toimi muissa järjestelmissä.

Koekäyttäjäksi pääsee asentamalla CityTrack-sovelluksen Google Play -kaupasta.

Testialustaa ovat Tampereen yliopiston kanssa kehittämässä avoimen paikkatiedon alustayritys HERE, teknologiatuottaja Beemray, Tampereen kaupunki sekä Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea.

 

Teksti Hanna Hyvärinen

Kuva: Jonne Renvall ja CityTrack