Sparrausta kansainvälisen rahoituksen hakemiseen

Tieteellinen komitea rohkaisee tutkijoita hakemaan tutkimusrahoitusta EU- ja muilta kansainvälisiltä tahoilta.

Tampereen yliopistoon on perustettu Tieteellinen komitea (Scientific Committee), jonka tehtävänä on auttaa yliopiston tutkijoita EU- ja muun kansainvälisen tutkimusrahoituksen hakemisessa.

Tavoitteena on saada entistä enemmän kansainvälistä rahoitusta Tampereella tehtävälle tutkimukselle ja rohkaista tutkijoita ylipäätään hakemaan rahoitusta kansainvälisiltä tahoilta.

Komitean toiminta ulottuu myös tärkeimpiin kansallisiin hakuihin, joilla niin ikään on merkitystä kansainvälisen rahoituksen hakemisessa.

– Tutkijoiden kynnys hakea kansainvälistä rahoitusta on ollut korkea. Erityisesti EU:n tutkimusrahoitusta pitäisi hakea nykyistä enemmän. Tutkijan ammattitaitoon kuuluu, että osaa hakea kansainvälistä rahoitusta ja toimia kansainvälisessä yhteistyössä, sanoo komitean puheenjohtaja, professori Pirkko Pitkänen.

Yliopisto on palkkaamassa tutkijoiden avuksi myös ”grant writereita”, joiden tehtävänä on tukea tutkijoita ja tutkimusryhmiä rahoitushakemusten valmistelussa, pitää yhteyttä rahoittajiin sekä osallistua hakemusten kirjoittamiseen.

 

Pitkäsen mukaan kilpailu kansainvälisestä tutkimusrahoituksesta on kovaa, ja siinä pärjääminen edellyttää kykyä laatia paitsi korkeatasoisia, myös juuri oikeanlaisia hakemuksia. Tieteellinen komitea haluaa sparrata tutkijoita niin, että nämä rohkaistuisivat hakemaan rahoitusta ulkomailta ja saisivat viilattua hakemukset sellaiseen iskuun, että niillä on todellisia läpimenomahdollisuuksia.

– Etenkin hakemusten impact -osiot, joissa pitäisi vakuuttaa rahoittajat tutkimuksen yhteiskunnallisesta merkityksestä, ovat tutkijoille usein haastavia. Kuitenkin juuri niillä erottaudutaan muista, jos erottaudutaan, Pitkänen sanoo.

 

Käytännössä Tieteellinen komitea toimii niin, että se ottaa vastaan tutkijoiden laatimia rahoitushakemusluonnoksia ja arvioi niiden läpimenomahdollisuuksia. Jos hakemus on komitean mielestä lupaava, se ryhtyy hiomaan hakemusta yhdessä tutkijan kanssa. Komitealle kootaan oma asiantuntijaverkosto, joka antaa tutkijalle palautetta hakemuksesta.

Tutkija puolestaan sitoutuu siihen, että kun lopullinen hakemus on lähetetty ja siitä on saatu päätös ja mahdollinen rahoittajien palaute, palaute toimitetaan komitealle analysoitavaksi.

– Seuraavalla kerralla osataan sitten tehdä entistä parempi hakemus. Täytyy ymmärtää, että erittäin harvoin hyväkään hakemus menee läpi ensimmäisellä yrittämällä. Siksi siinä kohtaa ei pidä luovuttaa vaan käyttää saatua palautetta hakemuksen hiomiseksi. Kansainvälisen rahoituksen hakeminen on peliä, joka on hallittava, ja sen oppii vain osallistumalla, Pitkänen painottaa.

Tarvittaessa komitea voi myöntää myös rahallista tukea esimerkiksi tutkimuksen suunnittelukokousten järjestämiseen tai niihin osallistumiseen.

Tärkeintä on kuitenkin sparraus.

– Kollegat auttavat toisiaan. Meillä on yliopiston sisällä olemassa tietoa ja osaamista, ja näin se saadaan hyötykäyttöön, sanoo tutkimuksesta vastaava vararehtori Seppo Parkkila.

Tieteelliseen komiteaan kuuluvat puheenjohtaja Pirkko Pitkäsen lisäksi professorit Pami Aalto, Jouni Häkli, Eeva Moilanen ja Reijo Laaksonen, apulaisprofessori Atte Oksanen sekä professori Roope Raisamo. Koordinaattorina toimii hankeasiantuntija Stina Boedeker.

 

Teksti Hanna Hyvärinen

Kuvitus Jonne Renvall