Rahapelaamisella on yhteys nuorten riskikäyttäytymiseen

Tiina Räsänen

Kuka olet? Terveystieteiden maisteri Tiina Räsänen, 32, Nokia. Sosiaali- ja terveyspolitiikka.

Mitä tutkit? Tutkin nuorten rahapelaamista ja sen yhteyttä riskikäyttäytymiseen. Tutkin nimenomaan sitä, onko pelaamisen tiheydellä yhteyttä esimerkiksi päihteidenkäyttöön, kiusaamiseen, väkivaltaisuuteen, valvomiseen, ruutuajan määrään tai aamupalan ja lounaan syömättä jättämiseen.

Tutkin myös sitä, miten nuorten saama sosiaalinen tuki vaikuttaa pelaamisen ja riskikäyttäytymisen yhteyteen.

Aineistona käytin kouluterveyskyselyjä vuosilta 2010 ja 2011, nuorten terveystapatutkimusta sekä nuorten rahapelaamisen tutkimusta.

Mitä tuloksia sait? Päätulos oli se, että pelaamisen tiheydellä on tosiaan yhteys riskikäyttäytymiseen. Jo niillä, jotka pelasivat kerran kuussa, esimerkiksi päihteidenkäyttö oli yleisempää kuin muilla.

Tytöillä vähäisempi pelaaminen oli yhteydessä riskikäyttäytymiseen kuin pojilla. Tytöillä jo 1–2 kertaa viikossa tapahtuva pelaaminen oli yhteydessä muun muassa terveysriskien ottamiseen ja heikentyneeseen terveyteen. Pojilla vasta päivittäisellä pelaamisella oli selkeä yhteys terveysriskien ottamiseen ja huonompaan terveyteen. Pelaaminen on siis enemmän poikien juttu. Vaikka tytöillä rahapelaaminen ei ole kovin yleistä, liittyy se voimakkaasti riskikäyttäytymiseen.

Mikä oli parasta tutkimuksen teossa? Ehdottomasti analyysivaiheet, kun pääsi tutkimaan ja löytämään uutta. Se ei tuntunut yhtään työltä.

Mikä oli hankalinta? Hankalinta oli yhteenvedon kirjoittaminen. Loppuvaiheessa myös ulkoasun viimeistely ja kuvien saattaminen oikeaan muotoon tuottivat päänvaivaa.

Mitäs nyt? Tutkimus jatkuu saman aiheen parissa. Ryhdyn tekemään THL:lle nuorten rahapelaamiseen ja koulumenestykseen liittyvää tutkimusta.

TtM Tiina Räsäsen sosiaali- ja terveyspolitiikan väitöskirja Terveys pelissä. Nuorten rahapelaamisen yhteys riskikäyttäytymiseen (Health in game. Adolescents’ gambling and its association with risk-taking) tarkastettiin 11.11.2016. Vastaväittäjänä oli dosentti Ari Haukkala (Helsingin yliopisto).

Teksti: Hanna Hyvärinen

Kuva: Johanna Kernen