Sananvapaus Suomessa

sananvapaus _kansiKaarle Nordenstreng (toim.): Sananvapaus Suomessa. Tampere University Press 2015. 249 s.

Suomi on sananvapauden mallimaa kansainvälisessä vertailussa, etenkin median suhteen. Mutta matka tähän on ollut pitkä ja kivikkoinen, eritoten silloin kun Suomi oli Venäjän alaisuudessa ja myöhemmin Neuvostoliiton aikoina.

Tämän voi lukea kirjasta Sananvapaus Suomessa. Kirja käsittelee sananvapauden historian lisäksi tuon vapauksista tärkeimpiin kuuluvan filosofista, aatteellista ja moraalista perustaa. Sananvapaus on demokratian ehto ja edellytys numero yksi, ja tietysti sananvapaus myös edellyttää demokratiaa toteutuakseen.

Sananvapauden kehitys kulkeekin käsi kädessä demokratian kanssa. Myös teknologiset vallankumoukset, kuten kirjapaino 1500-luvulla ja internetin tulo tällä vuosituhannella, merkitsivät harppausta sananvapaudenkin toteutumisessa.

Nykyään internetin aikoina näyttäisi siltä, että sananvapaus on voittanut viimeisetkin esteensä ja kukoistaa sosiaalisessa mediassa koko kansan voimalla. Kirjassa kuitenkin tuodaan esiin uusia sananvapauden esteitä − jotka ovat hyvin vaarallisia, koska ne ovat hienovaraisempia ja vaikeammin havaittavissa kuin perinteiset suoraviivaiset ja näkyvät kiellot ja sensuroimiset.

Nettiä valvotaan ja seurataan käyttäjien selän takana. Edward Snowdenin paljastukset ja Wikipedia ovat esimerkkejä tästä. Netin globaali luonne vain kärjistää ja vahvistaa ongelmaa.

Kirjassa esitetään joitain ratkaisumalleja. Media, jonka valta huipentuu puheessa yhteiskunnan medioitumisessa, voisi käyttää valtaansa myöskin valvontavallan vahtimisessa. Ammattijournalistien tulisi tehdä yhteistyötä kansalaisten kanssa esimerkiksi kutsumalla yleisö mukaan kokoamaan tai tarkistamaan tietoja. Näin saataisiin julkiseen keskusteluun arvokasta aineistoa.

Sananvapaus Suomessa on oppikirja, joka ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1996. Täydennetty uusi painos puolustaa paikkaansa ja kertoo samalla kehityksen päätähuimaavasta vauhdista − tänään koko kansan käyttämät internet ja älypuhelimet olivat vielä 1990-luvulla monille silkkaa science fictionia.

Pekka Wahlstedt