Ytyä yhdysluokasta

Tutkiva opettajaTuula Hyyrö: Ytyä yhdysluokasta. Eri-ikäisopetus ennen ja nyt.
Tutkiva opettaja (Journal of Teacher Researcher) 1/2015. Tuope, Jyväskylä. 248 s.

Vaikka vain osa uusista pakolaislapsista jäisi kouluihimme, entistä useampi opettaja saa tottua entistä suurempaan erilaisuuteen luokkahuoneissa. Erilaisuutta on lisännyt myös erityisopetuksen integrointi tavallisiin luokkiin, mikä merkitsee kahta, jollei useampaa samanaikaista opetussuunnitelmaa.

Tämä jo muistuttaa yhdysluokkaopetusta, jossa samanaikaisesti opetetaan eri ikäryhmien oppilaita. Kuitenkin yhtenä pienten koulujen lakkausperusteluna käytetään toisinaan, että ”päästään eroon” yhdysluokista.

Päästäänkö vai joudutaanko eri-ikäisopetukseen? Sitä on perusteellisesti selvittänyt KT, emeritalehtori Tuula Hyyrö. Hänen kautenaan Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Hämeenlinnan toimipaikassa yhdysluokkaopetus kuului talon opetustarjontaan, mutta on 2010-luvulla hiipunut vähiin.

Kautta vuosikymmenten Suomen kouluviranomaiset ja didaktikot ovat valitettavasti nähneet yhdysopetuksen poikkeuksena, vaikka sitä on käyttänyt suurin osa maaseudun kouluista. Ohjeet ja suunnitelmat on tehty ajatellen taajamakoulun ikäryhmittäisiä luokkia. Aina välillä on kuitenkin noussut kasvatusoppineita, jotka ovat tutustuneet ulkomaisiin esimerkkeihin, vaihtoehtopedagogiikkoihin tai kehitelleet itse opetusta useamman ikäluokan kanssa.

Yhdysluokkaopetus nimittäin ei todellakaan ole mikään omituisuus, eivätkä oppimistulokset ole tutkitusti ainakaan huonompia kuin yhden ikäryhmän luokissa. Joka tapauksessa ainakin vähemmistökieliä ja elämänkatsomusaineita opiskellaan eri-ikäisryhmissä. Menettelyä käytetään myös suurissa, pedagogisesti kunnianhimoissa kouluissa sekä tilanteissa, joissa opetusresurssi saadaan siten tehokkaammin käyttöön. Nykyään korostetut yhteisöllinen oppiminen, eriyttäminen, ilmiöpohjaisuus ym. tulevat niin lähelle yhdysluokkaopetusta, että maallikko ihmettelee, eikö saman tien voitaisi palauttaa yhdysluokkaharjoittelu kaikille opettajaopiskelijoille?

Yhdysluokkien, kuten kaikkinaisen eriyttämisen miinuspuoli on, että ne vaativat opettajalta enemmän suunnittelua, siis epämukavuutta, jos niin halutaan määritellä. Tällä viittaan Jyväskylän yliopiston erityispedagogiikan professori Timo Saloviidan kohua herättäneeseen kolumniin opettajien mukavuudenhalusta ja Opetusalan ammattijärjestö OAJ:sta (HS 4.3.2015)

Koulutus auttaisi asiassa. Niinpä soisi, että kirjaan tarttuisivat paitsi eri-ikäisryhmien opettajat ja opettajiksi opiskelevat, mutta myös koulusuunnittelijat ja opettajankouluttajat. OAJ:ssa ei muuten ajeta koulujen keskittämistä. Siitäkin Hyyröllä on näyte (Opettaja 7/2014). Pääkirjoituksessa ajettiin yhdysluokkaopetuksen nostamista arvoiseensa asemaan.

Hyyrön teoksen ongelma voi olla sen laaja-alaisuus. Kirja on samalla kertaa historiallinen katsaus, teoreettinen tarkastelu, kansainvälinen vertailu sekä käytännön opas ja rohkaisu. No, onhan nyt yksissä kansissa sitten melkein kaikki aiheesta.

Riitta Mäkinen
Kirjoittaja kävi itse isot kaupunkikoulut, käytti lapsensa kyläkoulussa ja on kuulunut kunnan sivistyslautakunnan aktiiveihin.