Uutta kohti

Laura Talvitie

Laura Talvitie

Aina vuoden alussa lehtien palstatila ja liikuntasalit täyttyvät uudenvuoden lupausten innoittamilla elämäntaparemontoijilla, jotka pyrkivät tehokkuuden nimissä lataamaan koko vuoden energian kahden ensimmäisen viikon suorituksiin. Sama kuvio toistetaan vuodesta toiseen erilaisin variaatioin. Tarkoitus on jalo, mutta innokkuuden kesto on lyhyt kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja tulosten maksimoinnin kannalta.

Vuosittain tapahtuvalla lyhytaikaisella korjausliikkeellä ei luoda kovinkaan pitkälle kantavia edellytyksiä elämäntapojen muutokselle. Huomattavasti parempi strategia niin yksilön kuin ympäröivän yhteisön kannalta on rakentaa sellaisia puitteita, jotka auttavat ylläpitämään hyvinvointia läpi elämän. Vain siten saadaan aikaan pysyvää muutosta.

Saman ajatuksen voidaan katsoa koskevan myös opiskeluhyvinvointia. Se ei ole vain jokin trendisana, jonka varjolla liikuttaa itsensä hyvälle tuulelle pari kertaa vuodessa. Se on kokonaisvaltaisesti opiskeluelämään liittyvä alue, jonka huomoitta jättämisellä voi olla arvaamattomia seurauksia. Opiskelijan hyvinvointi ei tarkoita pelkästään suositusten mukaista määrää liikuntaa ja ruokaympyrän pohjalta koottuja lounaita. Se merkitsee sujuvuutta kaikilla opiskelijaelämän osa-alueilla. Laadukas opetus, monipuoliset ja toimivat palvelut sekä välittävä yhteisö edistävät hyvinvointia vähintään yhtä tehokkaasti kuin säännöllinen ruokarytmi ja riittävä määrä laadukasta unta.

Suuressakin mittakaavassa vaikuttaisi siis olevan hyödyllistä kiinnittää huomio siihen, millaisia rakenteita esimerkiksi yliopistolta löytyy hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Vaikka yksilö onkin pääasiassa vastuussa omasta hyvinvoinnistaan, on strategisesti järkevää maksimoida tulokset ympäröiviä tukirakenteita kehittämällä. Kun ympäröivä yhteiskunta kiristää opiskelijan kukkaronnyörejä ja hoputtaa valmistumaan, voi yliopisto vähentää vaurioita luomalla puitteet, jotka mahdollistavat onnistumisen koulutuspolitiikasta huolimatta.

Opiskelijahyvinvoinnissa myös panos-tuotos -suhde on hyvä. Mitä enemmän olosuhteiden parantamiseen kiinnitetään huomiota, sitä tehokkaammin opintopistetehtailu sujuu. Onnistuneilla strategisilla valinnolla voidaan ottaa potentiaalista kaikki hyöty irti. Lähtökohtaisesti kaikilla pitäisi myös olla sama tavoite: Tuottaa yhteiskuntakelpoisia ja työelämävalmiita yksilöitä. Yhteisen suunnan ollessa selvillä tuleekin kirjata enää ylös, millä eväin kohti uutta muutosta pyritään. Valinta on tänä vuonna sinun, hyvä yliopisto.

Kirjoittaja on Tamyn sosiaalipoliittinen asiantuntija.