Ilves ja Tappara kuin kaksi marjaa

Aluetieteen tutkielma todistaa Tampereen suuret jääkiekkoseurat aika samanlaisiksi

Tampereen suuret jääkiekkoseurat Ilves ja Tappara ovat kannattajakunnaltaan hyvin samanlaisia. Tamperelaisesta jääkiekkoyleisöstä ei löydy merkkejä vahvoista paikallisyhteisöistä, joihin seurojen kannatus kytkeytyisi.

Pekka Karvosen aluetieteen pro gradu -tutkielma kertoo, miten kahden vahvan jääkiekkojoukkueen, Ilveksen ja Tapparan, kannatus on jakautunut Tampereella ja lähiseudulla.

Tutkimusaineisto koostuu Ilves-Hockeyn ja Tapparan virallisten Facebook-fanisivujen kautta kesällä 2010 kerätystä kyselyaineistosta. Tutkimukseen vastasi 938 jääkiekkofania, joiden enemmistö (63%) oli Tapparan kannattajia. Vastaajista 71 prosenttia oli miehiä. Ilveksen kannattajakunta vaikuttaa hieman miesvaltaisemmalta kuin Tapparan.


Sosiaalinen asema ei vaikuta seuravalintaan

Sosiaalinen asema ei erota tamperelaisten jääkiekkoseurojen kannattajia. Tapparan ja Ilveksen suhteellisen tasaisesti jakautuva kannatus Tampereen kaupungin alueella vahvistaa käsitystä luokkaerojen tai sosiaalisen taustan pienestä merkityksestä suosikkiseuran valintaan. Kannattajat eivät myöskään itse koe, että sosiaaliluokalla olisi vaikutusta seuravalintaan.

Pekka Karvonen on riittävän puolueeton ihminen tutkimaan Tapparan ja Ilveksen suhteita. Karvonen kun asuu Hämeenlinnassa ja kannattaa paikallista Hämeenlinnan Pallokerhoa.

Kannattajakunnat ovat hyvin homogeenisiä keskenään. Keski-ikä ja ammattijakauma ovat molemmilla ryhmillä lähes identtiset. Työntekijät ja opiskelijat olivat selvästi suurimmat ammattiryhmät, sillä yli 56 prosenttia kaikista vastaajista kuului jompaan kumpaan näistä ryhmistä.

Seurojen kannatus itä–länsi-akselilla jakautuu päinvastoin kuin kannattajat itse arvioivat. Länsi-Tampere näyttäytyi yllättäen Ilveksen alueena ja itäpuoli Tapparan seutuna.


Jääkiekko-Tampere mielikuvien tuotetta

Kannattajien mielikuvissa jääkiekko-Tampere jäsentyy stereotypioiden varaan. Kannattajaryhmien näkemykset Ilveksen ja Tapparan vahvimmista kannatusalueista eroavat selvästi toisistaan.

Kannattajien mielikuvissa seurojen kannatus jakautuu aika tasaisesti Tampereen seudulle, joskin Ilvestä pidettiin jonkin verran suositumpana Tampereen keskustan alueella. Myös perinteinen kuva Tapparan laajasta suosiosta Tampereen ulkopuolella elää vahvasti.

Suuret jääkiekkolegendat vaikuttavat mielikuviin. Timo Jutilan Tesoma liitetään Tapparaan. Raimo Helmisen asuinpaikka Koivistonkylä taas yhdistyy Ilvekseen.

Kannattajien mielikuvat seurojen kannatusalueista eivät vastaa kannattajien maantieteellistä sijaintia. Molempien seurojen kannattajat pitivät tutkijan mukaan ”imagoltaan heikohkoa” Hervantaa vastustajajoukkueen kannatusalueena.

”Vaikuttaa siltä, että kannattajien itseymmärryksessä kilpailijajoukkue sijoitetaan tietyllä tapaa periferiaan”,  Karvonen kirjoittaa.

Molempien seurojen kannattajat nostavat Hakametsän jäähallin lähiseudut Kalevan ja Messukylän oman suosikkiseuransa vahvojen alueiden joukkoon. Koivistonkylän ilveshenkisyydestä molempien seurojen kannattajat ovat yhtä mieltä.


Tappara idässä, Ilves siellä täällä

Ilveksen kannattajien asuinalueista esiin nousee Tampereen lounaisosa. Tapparan kannattajia on Kaakkois-Tampereella suhteellisen paljon.

Ilveksen kannattajat jakautuivat hieman tasaisemmin itä–länsi-akselilla kuin Tapparan, jonka kannattajista yllättäen lähes 71 prosenttia asui Itä-Tampereella.

Kummankin seuran kannattajia asui runsaasti Tampereen kaakkoislaidalla Hervannan, Kaukajärven ja Atalan sekä Linnainmaan seuduilla. Härmälästä ja Koivistonkylästä löytyi suhteellisesti enemmän Ilvestä kuin Tapparaa kannattavia.

Länsi-Tampereella Tapparan kannattajien määrässä oli piikki Tesoman seudulla, kun taas Ilveksen kannattajia oli keskittynyt Pispalan länsiosaan.

Tutkimuksessa ei löytynyt varsinaisia ydinalueita kummallekaan seuralle. Molempien kannattajia asuu paljon Hervanta–Kaukajärvi–Linnainmaa–Atala-akselilla, mutta kumpikaan seuroista ei ole dominoiva. Ilveksen kannalta vahvan alueen muodostaa Ala-Pispalan, Hyhkyn, Epilän ja Tohlopin alue. Myös Koivistonkylä näyttää Ilveksen alueelta.


Tampereen seuroilla kannatusta Helsingissä

Kannattajien mielikuva Tapparan laajasta suosiosta ympäri Suomea on jossain määrin perusteltu. Muutenkin seurojen kannatus on maantieteellisesti varsin laajaa, sillä tutkimukseen osallistuneista kannattajista enemmistö asuu Tampereen ulkopuolella.

Noin 40 % tamperelaisseurojen kannattajista asuu Tampereella, kolmannes muualla Pirkanmaalla ja loput muualla Suomessa.

Pirkanmaan ulkopuolisista tamperelaisseurojen kannattajista suuri osa asuu Helsingin seudulla (noin 12%). Tapparan kannattajia löytyi kohtuullisesti myös Hämeenlinnan seudulta. Kaukaisin kyselyyn vastannut oli Sodankylässä asuva Tapparan kannattaja.

Tampereen rajojen ulkopuolella Tapparan kannattajia on runsaasti Pirkkalassa ja Kangasalla ja Ilveksen kannattajia Lempäälän pohjoisosassa. Muista Tampereen ympäryskunnista löytyi paljon molempien seurojen kannattajia.


Perhe valitsee suosikkiseuran

Lapsuuden perhepiirillä on tutkimuksen mukaan kiistaton vaikutus suosikkiseuran valintaan. Yli puolet vastanneista teki valintansa alle kouluikäisenä.

Tapparan kannattajat olivat löytäneet suosikkinsa ilvesläisiä useammin jo ala-asteikäisinä. Tieto romuttaa tutkijan mukaan tamperelaisen myytin, jonka mukaan ”ilvesläiseksi synnytään ja Tapparan kannattajaksi ryhdytään”.

Monille seuravalinta oli sattuman seurausta. Suosikkiseura voitiin valita tähtipelaajan vuoksi. Tapparaan oli päädytty Pekka Marjamäen tai Timo Suden ansiosta. Ilvekseen johdattivat Raimo Helminen tai 1960-luvulla menehtynyt Jarmo Wasama.

Kaksi vastaajaa kertoi valinneensa seuran kuultuaan Tappara on terästä -laulun. Joku alkoi kannattaa Ilvestä, koska sen maalivahti oli vaikuttanut säälittävältä. 10-vuotias r-vikainen ei epäröinyt valita Tapparaa nähtyään pelin, jossa vastakkain asettuivat Tapparan Susi ja Jokereiden Kurri.

Pekka Karvonen: Tappara vai Ilves? Seuravalinta ja alueellinen identiteetti Tampereen jääkiekkoseurojen kannattajien näkökulmasta. Aluetieteen pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto 2011.

Teksti Heikki Laurinolli
Kuvitus Teemu Launis