Aihe: Yliopisto

Omat rahat, oma lompsa

Yliopistot ottavat askeleen kohti liiketalouden toimintamallia, kun uusi yliopistolaki tulee voimaan vuodenvaihteessa. Laki tekee Tampereen yliopistosta julkisoikeudellisen laitoksen, jolla on omat rahat ja oma lompsa, mutta myös vastuu rahojen riittävyydestä.

Huippuyliopistot rahoituskriisissä

Talouslama ja pääomasijoitusten romahdus ovat saattaneet amerikkalaiset huippuyliopistot katastrofin partaalle. Harvard, Yale, Princeton ja Columbia lomauttavat työntekijöitä ja supistavat kurssitarjontaa. Harvardissa säästetään jo opiskelija-asuntoloiden lämpimistä aamiaisistakin.

Uusi yliopisto, vanhat järjestelmät

Et ole yksin, jos Travel aiheuttaa harmaita hiuksia. Facebook-ryhmässä Yliopistoväki parempien tietojärjestelmien puolesta on lähes 450 jäsentä. Suomalaisiin yliopistoihin vaaditaan parempia tietojärjestelmiä, koska Hallin, Rondon ja Travelin kaltaiset järjestelmät haaskaavat työaikaa ja heikentävät tutkimuksen ja opetuksen laatua.

Henkilöstöllä kovat työpaineet mutta korkea työmotivaatio

Tampereen yliopistossa loppuvuodesta 2008 tehdyn henkilöstökyselyn tulokset osoittavat, että yliopistossa työskentelee hyvin motivoitunut henkilöstö. Työssä koettu tarmokkuus, organisaatioon sitoutuminen ja työntekijöiden omat arviot työssä suoriutumisestaan ovat kaikki tutkimuksen mukaan korkealla tasolla.

Arvo ja Virta avasivat ovensa

Tampereen yliopiston toiminnot keskittyvät entisestään, kun uudet rakennukset avasivat ovensa keskustakampuksella ja Kaupin kampuksella.

Yliopisto ja Nokia sopivat yhteistyöstä

Tampereen yliopisto ja Nokia-yhtymä ovat solmineet yhteistyösopimuksen, joka kattaa yliopiston kaikki tutkimusalat. Sopimus auttaa yliopiston ja Nokian tutkijoita yhdistämään voimansa nykyistä helpommin.

Kolin koulu oli armeija

Tampereen yliopistolla vuosikymmenet työskennellyt tohtori Matti Parjanen on kirjoittanut yliopiston 1960-luvun rehtorista Paavo Kolista elämäkertateoksen. Ensimmäisessä kirjassa ehditään saada väliin tarkkakin kuvaus Paavo Kolin lapsuudesta, kouluajasta ja armeija-ajasta sodan kiihkeimmillä taistelutantereilla. Ilmestymistään odottaa kirjan toinen osa, jossa Paavo Koli pääsee vauhdikkaaseen alkuun ja traagiseen loppuun elämässään yliopistolle vihkiytyneenä yhteiskunnallisena vaikuttajana.

Vähemmistöjen oma ääni esiin

– Afrikkaa ja afrikkalaisia käsittelevä tieto, olipa kyse tietokirjallisuudesta tai mediasta, on yleensä jollain lailla negatiivista. Tämä pätee myös tietoomme Suomen afrikkalaisista. Usein maahanmuuttajista puhuttaessa keskitytään lähinnä pakolaiskysymyksiin ja kotoutumisongelmiin….

Kyntää, kylvää, korjata kokoon eli Hengen sosiaalipsykologiaa

Tampereen yliopiston täysinpalvellut sosiaalipsykologian professori Antti Eskola on julkaissut kymmenen viime vuoden aikana uskontotrilogian, eli yli kuusisataa sivua oppinutta sosiologiaa, keskustelukirjeitä yhdessä Leena Kurjen kanssa otsikolla Miehestä mittaa, ja nyt, 75-vuotiaana, elämäntyötään yhteenvetävän teoksen.

Nopea ja välinpitämätön opiskelija työllistyy hyvin

Nopeasti maisterintutkinnon suorittaneet työllistyvät hyvin. Pitkä opiskeluaika ei paranna opiskelijan asemaa työmarkkinoilla. Nopeimmin valmistuvat välinpitämättömät opiskelijat, jotka eivät ole kovinkaan kiinnostuneita tieteellisyydestä tai opiskelijayhteisössä toimimisesta. Nämä tiedot käyvät ilmi Timo Aarrevaaran ja Taina Saarisen toimittamasta artikkelikokoelmasta Kilvoittelusta kilpailuun.