Aihe: Yliopisto

Raskaalla työllä on pitkät seuraukset

Työhön liittyvä psyykkinen ja fyysinen stressi ennustaa vanhuusiän tuki- ja liikuntaelinsairauksia.

Faktat tarvitsevat käyttäjiä

Muuttunut mediakenttä tarjoaa journalisteille entistä monipuolisempia työtehtäviä.

Kohti akateemista juhlaa

Historiallisen promootion toivotaan pysyvän, vaikka Tampereen yliopisto muuttuu.

Äitien avun saamisen edessä on monia esteitä

Väitös: Hoitohenkilökunta tarvitsee lisää välineitä asiakkaan kohtaamiseen.

Yliopistojen työntekijät kokevat uhkien lisääntyneen

Kysely: Kuitenkin yli puolet vastaajista pitää yliopistoa turvallisena työpaikkana.

Koli ja hänen akatemiansa

Kolin elämän muutosta koskevat ja uusimpaan tietoon perustuvat luvut hiljentävät lukijan.

Konferenssi tuo tuloja ja uusia mahdollisuuksia

Sekä tutkijat että Tampereen kaupunki hyötyvät tiedetapahtumista.

Talouspuhe läpäisee yhteiskunnan

Paitsi yritykset, myös media ja politiikka asettavat taloudelliset tavoitteet herkästi etusijalle.

Etiikan ei tarvitse maistua pahalta

Hyvät tieteelliset käytännöt ohjaavat tutkimusta paremmin kuin kiellot.

Tasa-arvon tulee olla yliopiston kulmakivi

Hyvinvointikyselyjen mukaan seksuaalista häirintää ei juuri esiinny yliopistossa, mutta yksikin tapaus on liikaa.