Aihe: Yhteiskunta

5 faktaa: Koulun kehittäminen edellyttää kunnon pureskelua

Tutkimuksessa tarkastellaan vuoden 2016 opetussuunnitelmauudistuksen toteuttamista.

Tutkimus tuottaa parempia kohtaamisia

Tutkimushankkeen myötä syntynyt myönteisen tunnistamisen malli on otettu riemulla vastaan lapsi- ja nuorisotyössä.

Jalkapallo rikkoo rajoja

Joukkue syntyi tutkimusprojektin sivutuotteena.

5 faktaa: Onko ikääntyneiden toimintakyky pärjäämistä vai itsensä toteuttamista?

Ikääntyneiden ja hoitajien käsitykset toimintakyvystä ovat erilaisia.

Ei mikään tasa-arvon mallimaa

Työt jakautuvat edelleen naisten ja miesten töihin.

Feministi ja optimisti

Sukupuolentutkimuksen professori Johanna Kantola jaksaa uskoa tasa-arvon kehitykseen.

Mitä yhteistä on suomalaisella ja japanilaisella työllä?

Työkulttuuri on Japanissa Suomea hierarkkisempi.

Liikennepäästöjen vähentämiseen tarvitaan poliittista ohjausta

Sähköautoilla ja biopolttoaineilla voitaisiin päästä merkittäviin päästövähennyksiin.

Yksilö vs. ruoka

Terveys ja ruoka ovat korostuneesti esillä, koska vastuu niiden yhteensovittamisesta on nyt yksilöllä. Ruualla viestitään samaa kuin joogahousuilla.

Kasvikset ruokkivat ruokainnovaatioita

Niin tutkijat kuin rahoittajatkin uskovat kasvispohjaiseen ruuantuotantoon. Tuotannon ohjaukseen kaivataan poliittisia pelisääntöjä.