Aihe: Terveys

Turhat lääkemallit syövät miljoonia

Euroopan unioni tukee nyt tosissaan eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien kehittämistä. Painavat syyt ovat eettisyys, luotettavuus, politiikka, ja tietenkin raha.

Kahvi suojaa maksaa

Suomalaistutkimuksessa vahvistettiin, että kahvin nauttiminen suojaa maksaa alkoholin haitallisilta vaikutuksilta. Kahvin todettiin alentavan maksaentsyymi gamma-GT:tä (gammaglutamyylitransferaasi).

”Lääkärintyö parhaimmillaan harvaan asutulla alueella”

Potilaslähtöisyys on Elise Kosuselle tärkeä teema lääkäreiden koulutuksessa. Potilaslähtöisessä terveydenhuollossa ajatuksena on kohdata potilas persoonana, joka on muutakin kuin vain potilas.

– Ihmisen käsitykset, uskomukset, persoonalliset piirteet ja elinympäristö vaikuttavat siihen, miten häntä voidaan hoitaa ja miten hän voi hoitaa itseään.

Haussa äkkikuoleman ennusmerkit

Tampereelta johdetussa tutkimushankkeessa koetetaan selvittää, miten salakavala valtimonkovettumatauti eli ateroskleroosi voitaisiin tunnistaa aiemmin. Tavoitteena on ehkäistä sydänäkkikuolemia.

Mielenterveyden häiriöt selittävät koulusurmia

Joukkosurmauhkauksia esittävillä nuorilla on runsaasti psykiatrisia sairauksia. Uhkailijoiden joukosta on löydetty paljon enemmän autismin kirjon häiriöitä kuin väestöstä keskimäärin.

Tämä käy ilmi tutkimusaineistosta, johon kuuluu 77 nuorisopsykiatristen klinikoiden hoitoon ohjattua 13–18-vuotiasta suomalaisnuorta vuosilta 2007–2009.

Epäsäännöllinen työ vaikeuttaa laihtumista

– Jutut rekkamiehen annoksista pitävät paikkansa. Moni kollega ajaa syömättä pitkään, ja sitten iltapäivällä mennään hampurilaiselle tai kebabille.

Timo Saari, 44, on tehnyt yli kaksikymmentä vuotta töitä kuorma-auton kuljettajana. Nyt hän kuljettaa viemäriautoa Kangasalla ja Tampereella. Työpäivät ovat yleensä seitsemästä viiteen -välillä, mutta joskus päivät venyvät yli kahdeksan tunnin.

Johtajan loukkaava käytös voi sairastuttaa työntekijöitä

Loukkaava johtajakäyttäytyminen selittää työntekijöiden depressio- ja työuupumusoireita. Myös myönteiset johtamispiirteet kuten oikeudenmukainen johtajuus on yhteydessä työntekijöiden hyvinvointiin.

Tiedot käyvät ilmi psykologian professori Ulla Kinnusen ja tutkija Kaisa Perkon tutkimuksesta, joka perustuu kuntatyöntekijöille suunnattuun kyselyyn.

Mielenterveyden ongelmat altistavat rattijuopumukselle

Lapsuudessa tai nuoruudessa alkaneet käytös- tai tunnehäiriöt, kuten adhd, ovat yhteydessä etenkin huumerattijuopumuksiin. Yhteys on todettu muissakin tutkimuksissa.

Opettajan ääni kovilla

Puolet opettajista kärsii äänihäiriöistä, jotka johtuvat luokkahuoneiden melusta ja huonosta akustiikasta.

Peruskoulun opetustilojen akustiikkaa ja ääniergonomiaa tutkittiin laajassa hankkeessa, jonka kohteena oli 14 koulua Turun, Tampereen ja Espoon talousalueilla. Mukana oli 40 luokkahuonetta, 40 opettajaa ja 751 oppilasta.

Melun ja akustiikan vaikutuksia opettajan työhön ei ole aiemmin mitattu näin laajassa tutkimuksessa.

”D-vitamiinivalmisteet apteekkien valvontaan”

Anatomian emeritusprofessori Pentti Tuohimaa Tampereen yliopistosta sanoo, että D-vitamiinia ei pitäisi myydä vapaasti ravintolisänä.

Reseptille hän ei D-vitamiinia laittaisi mutta apteekkien valvontaan niin, että farmaseutit voisivat opastaa asiakkaita oikeissa annosmäärissä.