Aihe: Kulttuuri

Luennoista saamme kiittää Aristotelesta

Aristoteles piti luentoa parhaana opetusmuotona, koska kuuloaisti edistää filosofin mukaan eniten ymmärrystä.

Ihminen tuo menneisyytensä vastaanotolle

Kartoittaa monipuolisesti ajan ja paikan roolia eri sektoreilla.

Talousajattelua voidaan muuttaa

Kirja talouden kanssa tavalla tai toisella tekemisissä oleville, eli kaikille.

Sivistyksen joutsen laulu

Anne Mölsä: Miäs pakinoi.

Huonosta johtajuudesta syntyy kierre

Huono johtajuus alkaa huomaamatta.

Ajatus, joka nosti Trumpin valtaan

Kirja uppoutuu syvälle Trumpin ja Yhdysvaltain uskonnolliseen ja maailmankatsomukselliseen taustaan.

Kotimainen kirjallisuus – ajattele se uudelleen

Maahanmuuttajat antavat suomikirjallisuudelle uuden äänen.

Löydän keitaan tiäteen autiomaasta

Keitaassa tunnelma oli letkeä.

Työvoimapolitiikka heijastaa ihmiskuvaa

Paljon päteviä argumentteja, joilla arvioida nykyistä työvoimapolitiikkaa.

Jokainen kohtaa propagandaa

Niille jotka uskovat olevansa vapaita propagandasta.