Talousajattelua voidaan muuttaa

Risto Heiskala & Akseli Virtanen (toim.):
Talous ja yhteiskuntateoria 3. Kohti uutta poliittista taloutta.
Gaudeamus 2018.

Mikä: Monien mielestä talous hallitsee kaikkea. Guy Debordin mukaan elämme spektaakkeliyhteiskunnassa, jossa ihmissuhteet välittyvät tavaroiden läpi, ihmiset muuttuvat brändeiksi ja aito yhteisöllisyys katoaa. Foucault näkee, että tietokapitalismissa ihmisten mieliä hallitaan semioottisilla tekniikoilla, ja ihmisruumiita hallitseva ”biovalta” on vaihtunut ”mielivallaksi”.

Talous ja yhteiskuntateoria 3 on antiikin Kreikasta matkansa aloittaneen kirjasarjan kolmas ja viimeinen osa. Kirjassa esitellään 1900-luvun taloudellista ajattelua Frankfurtin koulukunnasta ja Martin Heideggerista postmoderneihin Jacques Derridaan, Gilles Deleuzeen, Félix Guattariin ja Michel Foucaultiin.

Kenelle: Talouden kanssa tavalla tai toisella tekemisissä oleville, eli kaikille.

Kiitämme: Kirjassa ei rajoituta varsinaiseen taloustieteeseen ja sosiologiaan, vaan esitellään eri filosofien erilaisia ajatuksia ja näkökulmia talouden ja rahan olemukseen.

Moitimme: Jotkut tekstit, eritoten postmodernisteihin keskittyvät, ovat turhan vaikeatajuisia ja vaatisivat syvempää perehtymistä tekstin kohteena olevan ajattelijan tuotantoon.

Opimme ja jäi mieleen: Kirjassa tiivistyy kirjasarjan motto: taloudella on historia ja taloutta voidaan hahmottaa monilla eri tavoilla – ja myös muuttaa. Nykyään uusklassinen talousteoria esitetään usein ainoana oikeana ja mahdollisena.

Pekka Wahlstedt