Marketing rules!

Timo Nieminen

”Kyllä hyvä tuote ja palvelu itsensä maailmalla myy”.

Oletteko kuulleet tätä hokemaa taas viime aikoina? Minä olen. Etenkin B2B-yritysten parissa. Philip Kotler opetti markkinointia Yhdysvalloissa jo 1960-luvulla. Miksi siis keskustelemme markkinoinnin tarpeellisuudesta yhä vuonna 2018 täällä Pohjolassa?

Olen ilahtuneena seurannut Markkinoinnin edistämiskeskus MAKES ry:n perustamista Anne Korkiakosken aloitteesta. TEKES on aktiivisesti rahoittanut suomalaisia innovaatioita vuosien varrella, mutta nyt on aika kehittää myös yritysten markkinointiponnisteluja maailmanmarkkinoiden valloittamiseksi.

Kasvava yritys kehittyy, antaa uusia mahdollisuuksia myös henkilöstölle ja luo arvoa! Arvon luomisen ja kasvun yhteydestä on jo monia tutkimuksia (esim. Strategy in the Age of Superabundant Capital, Harvard Business Review, maalis–huhtikuu 2017).

Markkinointi on yleisesti hyvin kasvuhakuista toimintaa. Koko funktion rooli on lähtenyt aikojen saatossa tästä näkökulmasta. Modernilla markkinoinnilla on myös olennainen rooli kasvustrategioissa. Se voi esimerkiksi:

  • omistaa kasvustrategian laadinnan
  • tunnistaa markkinoilla olevia kasvuaihioita
  • toteuttaa kasvustrategiaa yhdessä muun organisaation kanssa ja/tai
  • auttaa organisaatiota mittaamaan suoritusta (esimerkiksi asiakaskokemusta mittaava NPS).

Markkinointijohtaja on itse asiassa periaatteellisesti hyvin lähellä kasvujohtajan roolia. Mitäs jos muutettaisiin titteliä? Auttaisiko jo se markkinointia siirtymään kohti liiketoimintaa?

Omakohtainen kokemukseni B2B-yrityksistä kertoo sen, että pelkällä tittelin vaihdolla aina ei pärjätä. Markkinoinnin pitää päästä mukaan numeroihin. Laskentatoimen perustaidot eivät ole turhia markkinointijohtajalle. Tuloslaskelman ja taseen tulkinta pitää osata mielellään niin, että markkinoinnin puheenvuoroissa toistuvat jatkossa enemmän numerot yleisen ”brändin kehittämisen tärkeys” tai ”visuaalisten ohjeiden noudattaminen” -puheen sijaan.

Digitalisaatio on jo vienyt markkinointifunktion kehityksen kärkeen digitaalisen markkinoinnin ja siihen liittyvän analytiikan muodossa. Minulla oli ilo osallistua tänä vuonna MIT:in Digital Marketing Analytics -kurssille, jonka johdossa toimii professori Sinan Aral. Digitaalisessa markkinoinnissa ja siihen liittyvässä analytiikassa onkin modernien markkinointijohtajien mahdollisuus olla vahvemmin mukana liiketoiminnassa, koska kuinka moni muu yrityksissä tietää mitä asiakkaat (ja kilpailijat!) puuhaavat yrityksen tuotteisiin ja palveluihin liittyen verkossa? Monelle B2B-yritykselle tämä on vielä tulevaisuutta, mutta onneksi meidän teknologia-alan start-up yrityksemme elävät jo tätä todellisuutta nyt, koska niiden on PAKKO.

Toivon itse suhteellisen tuoreena hallitusammattilaisena, että B2B-yritysten hallitukset nostavat markkinoinnin, ja erityisesti digitaalisen markkinoinnin, yritysten kasvustrategioihin mukaan. Näin itse asiassa uskonkin, koska ”Marketing, especially Digital Marketing, rules!”.

Kirjoittaja on markkinointijohtaja BE Group Finland & Baltics -yrityksessä.