Työvoimapolitiikka heijastaa ihmiskuvaa

Jouko Kajanoja (toim.):
Työllisyyskysymys.
Into 2018.

Mikä: Työllisyys on laaja ja monimutkainen kysymys, jonka kirja yrittää ottaa haltuun yli 20 tutkijan voimin. Teemoja ovat muun muassa talousteoriat ja niitä heijastava työllisyyspolitiikka, aktiivinen työvoimapolitiikka, globalisaation vaikutus työvoimapolitiikkaan, kannustinloukut ja työttömyysturvan käyttäytymisvaikutukset ja Suomen työvoimapolitiikan historiallinen kehitys. Lisäksi kirjassa esitellään erilaisia työttömille suunnattuja kokeiluja, kuten Paltamon vuonna 2009 järjestetty hanke Työtä kaikille ja vuonna 2007 Helsingin kaupungin perustama PosiVire Oy, joka työllisti työttömiä esimerkiksi hoiva-alan avustaviin palveluihin.

Kenelle: Niin duunareille kuin akateemiselle väelle, jotka ovat nykään samassa veneessä. Lukuisat tietolaatikot helpottavat välillä raskaan tekstin lukemista.

Kiitämme: Kirjasta löytyy paljon päteviä argumentteja, joilla arvioida nykyistä työvoimapolitiikkaa, etenkin otsikoihin noussutta aktiivimallia.

Moitimme: Kirjassa olisi voinut myös haastatella työkokeiluhin osallistuneita työttömiä – semminkin kun työ koettiin mielekkääksi ja merkitykselliseksi ja sitä tehtiin innolla.

Opimme ja jäi mieleen: Työvoimapolitiikka on aina sidoksissa talousteorioihin ja niiden ihmiskuvaan. Esimerkiksi aktiivimalli heijastaa uusliberalistista ihmiskuvaa, jonka mukaan ihminen työskentelee vain rahan vuoksi ja lopettaa työnteon, jos saa rahat muualta. Kuitenkin esimerkiksi Paltamon kokeilun tuloksena työttömien määrä putosi kahdesta sadasta kolmeenkymmeneen.

Pekka Wahlstedt