Sydämen asialla Malawissa

HLL, TtM Ulla Harjunmaan kansainvälisen lääketieteen väitöskirja Nutrition Supplements, Oral Health and Adverse Pregnancy Outcomes in Malawi (Lisäravinteet, suun terveys ja raskauskomplikaatiot Malawissa) tarkastettiin 28.9.2018. Vastaväittäjänä oli apulaisprofessori Matthew Chico (London School of Hygiene and Tropical Medicine, Iso-Britannia).

Ulla Harjunmaa

 

Kuka olet?
HLL, MSc (International Health) Ulla Harjunmaa, Ylöjärvi. Kansainvälinen lääketiede.

Mitä tutkit?
Tutkin äidin suusairauksien, erityisesti hammaskarieksen, periapikaali-tulehduksen sekä hampaiden kiinnityskudossairauksien yhteyttä raskauskomplikaatioihin. Periapikaali-tulehdus kehittyy, jos reikiintynyttä hammasta ei hoideta ajoissa ja hampaan ydinontelon tulehdus leviää juurten kärjen ympärille leukaluuhun.

Tiedetään, että äidin raskaudenaikaiset tulehdussairaudet ovat tärkeitä keskosuuden riskitekijöitä. Hammasperäisten tulehdusten yhteyttä komplikaatioihin ei ole tunnettu, vaikka hammaskaries on maailman yleisimpiä kroonisia sairauksia. Aiemmin yhteys on kyllä löydetty hampaiden kiinnityskudossairauden ja keskosuuden välillä.

Mitä sait tulokseksi?
Hoitamattoman hammaskarieksen aiheuttama periapikaali-tulehdus on yhteydessä sekä lyhentyneeseen raskauden kestoon että lapsen pieneen syntymäpituuteen, painoon ja pään ympärykseen. Tämä yhteys välittyy ainakin osittain elimistön yleisen puolustusvasteen kautta. Hammastulehdus nostaa puolustusvastetta, joka vaikuttaa epäedullisesti sekä raskauden jatkumiseen että lapsen kohdun sisäiseen kehitykseen.

Maailmassa syntyy vuosittain yli 30 miljoonaa lasta ennenaikaisesti tai liian pieninä raskauden kestoon nähden. Moni lapsista menehtyy, ja ne jotka selviävät, kärsivät usein pitkäaikaissairauksista ja kehityksen viivästymisestä.

Mikä oli parasta?
Aineistonkeruun toteuttaminen Malawin maaseudulla osana kansainvälistä iLiNS-tutkimusryhmää. Tutkimustyö yhdessä maailman köyhimmistä maista on paitsi erittäin mielenkiintoista, myös hyvin haasteellista, johtuen mm. hankalista luonnonolosuhteista, alhaisesta koulutustasosta ja infrastruktuurin kehittymättömyydestä. Tutkimusta tehdessä oli kuitenkin tunne, että on omalla pienenpienellä osallaan mukana ratkomassa yhtä ihmiskunnan suurimmista terveysongelmista.

Mikä oli hankalinta?
Hankalinta ja paljon aikaa vievää oli statistiikan opiskelu ja aineiston analysointi. Onneksi sain apua yksikkömme statistikoilta, muuten en olisi selvinnyt niin vaativasta työstä!

Mitäs nyt?
Toimin apulaisylihammaslääkärinä Tampereen kaupungin suun terveydenhuollon hallinnossa ja suoritan samalla terveydenhuollon erikoishammaslääkärin tutkintoa. Olen kerännyt jo toisen aineiston Malawissa, ja uuden aineiston analyysit ovat seuraavaksi vuorossa päivätyön ja erikoishammaslääkäritenttiin valmistumisen lomassa. Tarkoituksena uudessa tutkimuksessa on saada lisätietoa suusairauksien ja lapsen syntymäkoon välisestä yhteydestä. Työskentely matalan tulotason maissa on minulle sydämen asia, joten toivon, että voin olla sellaisessa mukana ainakin jollainlailla myös tulevaisuudessa.

Teksti Tiina Lankinen