Tutkimus helpotti äänestämistä

YTM, FM Johanna Peltoniemen valtio-opin väitöskirja On the Borderlines of Voting : Finnish emigrants’ transnational identities and political participation  (Äänestämisen rajamailla : Ulkosuomalaisten transnationaaliset identiteetit ja poliittinen osallistuminen) tarkastettiin 7.9.2018.
Vastaväittäjänä oli PhD Peter Miller (Kalifornian yliopisto, Irvine, USA).

Johanna Peltoniemi

 

Kuka olet?
YTM väit., FM Johanna Peltoniemi, 33, Tampere, Valtio-oppi.

Mitä tutkit?
Ulkosuomalaisten transnationaalisia identiteettejä ja poliittista osallistumista.

Mitä sait tulokseksi?
Ulkosuomalaisten matala äänestysaktiivisuus johtuu pitkälti äänestämisen hankaluudesta, erityisesti pitkistä etäisyyksistä äänestyspaikalle.

Mikä oli parasta?
Samanaikaisesti tutkimukseni edetessä eteni myös vaalilain muutos – ulkosuomalaiset pääsevät äänestämään kirjeitse ensimmäistä kertaa ensi kevään eduskuntavaaleissa. Omilla tutkimustuloksillani oli vaikutusta lopputulokseen, ja on ollut upeaa nähdä, kuinka tutkimus voi parhaimmillaan kontribuoida yhteiskuntaan!

Mikä oli hankalinta?
Ulkokansalaisten poliittinen osallistuminen on tutkimusaiheena vielä lapsenkengissään, esimerkiksi Suomessa vastaavaa tutkimusta ei ole aiemmin tehty. Etenkin alussa, kun kansainväliset kontaktit vielä puuttuivat, homma tuntui välillä vähän yksinäisen suden puuhastelulta. On kuitenkin hienoa, että viime vuosina tutkimuskenttään on tullut suuria kansainvälisiä projekteja ja tutkimusaihe ottaa jatkuvasti suuria harppauksia eteenpäin.

Mitäs nyt?
Jatkan saman aihepiirin parissa tutkijatohtorina Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa.

Tiina Lankinen