Lastenpsykiatrian maailmanjärjestön johtokuntaan ensimmäinen suomalainen

Lastenpsykiatrian professori Kaija Puuran tavoitteena uudessa tehtävässään on edistää Suomen ja Pohjoismaiden lasten terveydenhuollon hyvien käytäntöjen leviämistä muualle maailmaan.

Lastenpsykiatrian professori, ylilääkäri Kaija Puura nimitettiin ensimmäisenä suomalaisena lasten- ja nuorisopsykiatrian maailmanjärjestön International Association for Child & Adolescent Psychiatry & Allied Professions:n johtokuntaan. Puuran tehtävänä on toimia alueellisena koordinaattorina maailmanjärjestön ja kansallisten jäsenjärjestöjen välillä seuraavan neljän vuoden ajan.

Puura kertoo nimityksen olevan paitsi henkilökohtainen kunnia, myös arvostuksen osoitus Suomen toiminnalle järjestössä.

– Toivon voivani edistää Suomen ja muiden Pohjoismaiden hyvien käytäntöjen – kuten lasten ja nuorten palveluverkkojen, neuvolan ja kouluterveydenhuollon laajojen terveystarkastusten ja kouluterveystutkimuksen – leviämistä muualle maailmaan, Puura sanoo.

International Association for Child & Adolescent Psychiatry & Allied Professions (IACAPAP) on kansainvälinen järjestö, jonka päätehtävänä on lasten ja nuorten mielenterveyden ja kehittymisen turvaaminen. Se tukee mielenterveys- ja tunne-elämän häiriöiden tutkimusta, hoitoa ja ennaltaehkäisyä.

Kaija Puura on entuudestaan pikkulasten mielenterveystyön maailmanjärjestön WAIMH:n toimitusjohtaja.

– Tavoitteenani on edistää pienten lasten mielenterveystyötä myös IACAPAP:in toiminnassa. Toivon myös voivani tutkia ja edistää uuden teknologian hyödyntämistä lasten ja nuorten psykiatrisessa hoidossa, hän kertoo.

 

Professori Kaija Puura on tutkimustyössään Tampereen yliopistossa keskittynyt pikkulapsien psykiatriaan. Lastenpsykiatrian tutkimusryhmät tutkivat muun muassa jaetun ilon merkitystä lapsen tunne-elämän ja sosiaalisten taitojen kehitykselle, ja vanhemman masennusoireiden yhteyttä lasten tunne-elämän oireiluun lapsuudesta aikuisuuteen. Jälkimmäinen on professori emerita Tuula Tammisen aloittama pitkittäistutkimus.

– Uutena hankkeena meillä on käynnistymässä pikkulapsiperheiden digitaalisten palvelujen käyttöön liittyvä tutkimushanke. Lisäksi kartoitamme yhdessä nuorisopsykiatrian professori Riittakerttu Kaltiala-Heinon kanssa mahdollisuuksia käynnistää hanke, jossa yhdistäisimme uutta teknologiaa lasten- ja nuorisopsykiatriseen hoitoon, Kaija Puura sanoo.     

Puura työskentelee puolet työajastaan lastenpsykiatrian professorina Tampereen yliopistossa ja puolet Pirkanmaan sairaanhoitopiirin lastenpsykiatrian ylilääkärinä.

Teksti Tiina Lankinen
Kuva Jonne Renvall