Raskaalla työllä on pitkät seuraukset

MSc (Public Health) Prakash K.C.:n työterveyden väitöskirja Midlife work exposures and musculoskeletal diseases, ­mobility limitations and disability in old age: A 28-year follow up of Finnish municipal employees (Työperäinen altistus keski-iässä ennustaa tuki- ja liikunta­elinsairauksia sekä liikunta- ja toimintarajoitteisuutta vanhuudessa) tarkastettiin 8.6.2018.
Vastaväittäjänä oli professori Andreas Holtermann (National Research Centre for the Working Environment, Tanska).

K.C. Prakash

 

Mitä tutkit? Väitöksen tarkoituksena oli tutkia yhteyksiä keski-iän työperäisten altistusten ja vanhuuden tuki-ja liikuntaelinsairauksien sekä liikunta- ja toimintarajoitteisuuden välillä. Hyödynsin pitkittäistutkimusta, joka seurasi suomalaisia kuntatyöntekijöitä lähes 30 vuoden ajan.

Aikuisiän henkisesti ja fyysisesti raskaalla työllä voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia, jotka voivat lisätä tuki- ja liikuntaelinten sairauksien riskiä. Nämä sairaudet johtavat liikkuvuuden vähenemiseen ja merkittäviin fyysisiin vaurioihin, jotka heikentävät toimintakykyä ja itsenäisen elämän edellytyksiä myöhemmällä iällä

Päätulokset? Työhön liittyvä psyykkinen ja fyysinen stressi aikuisiällä ennustaa tuki- ja liikuntaelinsairauksia vanhuusiässä sekä naisilla että miehillä. Ammatit, joissa on suurempi fyysinen kuormitus, merkitsevät suurempaa liikuntarajoitteiden riskiä. Väitöstutkimuksessa tunnistettiin neljä liikuntarajoitteiden kehityskaarta: matala pysyvä, matala nouseva, korkea nouseva ja korkea pysyvä. Vähäinen liikkuminen ja vuorotyö ennustavat korkeaa pysyvää liikuntarajoitetta. Työpaikat voisivat toimia ympäristönä, joka ehkäisee tuki- ja liikuntaelinten terveyden heikkenemisen vanhemmassa iässä.

Mikä oli parasta?  Pitkittäistutkimusasetelma, kannustava työympäristö, asiantuntijoilta saatu ohjaus sekä tutkimusyhteistyö muissa laitoksissa työskentelevien kanssa.

Mikä oli hankalinta? Alkuvaikeudet ensimmäisenä ja toisena vuonna: Tutkimusasetelmaan ja -ympäristöön tutustuminen, tutkimustulosten julkaiseminen, työtahdin ylläpitäminen, pääsy rekisteriaineistoon.

Mitä nyt? Työskentelen post doc -tutkijana työterveyden tutkimusryhmässä joulukuuhun saakka. Sitten muutan takaisin Nepaliin tarjotakseni asiantuntemukseni käyttöön siellä. Tulevaisuudessa tarkoitukseni on ylläpitää yhteistyötä Tampereen yliopiston ja muiden tutkimuslaitosten kanssa.