Kuinka populismi toimii

Mari K. Niemi & Topi Houni (toim.): Media ja populismi. Työkaluja kriittiseen journalismiin. Vastapaino 2018. 315 sivua.

 

Mikä: Kattava selonteko siitä, kuinka populismi toimii ja miten media mahdollistaa populistisen retoriikan ja jopa pitää sitä yllä. Teos pureutuu muutamiin tapausesimerkkeihin, kuten Trumpin kampanjointiin, turvapaikanhakijauutisointiin ja Brexit-keskusteluun. Kädestä pitäen näytetään muun muassa, miten media tahtomattaan edisti Trumpin vaalikampanjaa ja miten Trump toisaalta käytti sosiaalista mediaa ohittaakseen koko perinteisen median viestiessään ydinkannattajilleen.

Kiinnostava ja ansiokas esiinnosto on myös tutkimus, johon on haastateltu suomalaisia vasta- ja vaihtoehtomedioiden tekijöitä ja lukijoita.

Toki ääneen pääsevät myös perinteisen median politiikantoimittajat.

Kirjoittajien joukossa on neljä Tampereen yliopiston tutkijaa. Laura Ahva ja Mikko Hautakangas kirjoittavat sovittelujournalismista, Ilmari Hiltunen ja Elina Noppari puolestaan vastamedian tavasta ja motiiveista haastaa perinteistä journalismia ja eliittiä.

 

Kiitämme: Teos valottaa säntillisesti ja kiihkoilematta ajankohtaista poliittista ilmiötä ja osoittaa, mikä on median rooli sen nousussa. Teos myös neuvoo, miten media voi toimia toisin. Kyseessä on tärkeä teos aikana, jona sanallisessa ja poliittisessa ilmatilassa käytetään aiemmin täysin poikkeuksellisina pidettyjä puheenvuoroja. On tärkeää nähdä, mistä kaikkialta moinen kumpuaa ja millaisia vaikuttimia taustalla on.

 

Moitimme: Harvinaista kyllä, teoksesta ei löydy moitteen sijaa.

 

Kenelle: Jokaiselle politiikan ja yleistoimittajalle sekä toimittajaksi aikovalle.

 

Jäi mieleen: Brexit-kampanjoinnissa merkittävässä roolissa ollut akateeminen populismi herättää kiinnostavia kysymyksiä asiantuntijuudesta.

 

Hanna Hyvärinen