Faktat tarvitsevat käyttäjiä

–Toivon, että nykytoimituksissa päästäisiin siihen, että kehittämistä ei koeta taakaksi ja keskeneräisistä ideoista uskalletaan puhua, journalistiikan vierailijaprofessori Elina Paasonen sanoo.

 

 

 

 

Median murroksen voi tiivistää yhden toimittajan uran aikana tapahtuneeseen mullistukseen: Mediatuotteet, ympäristöt, mediakäyttäjien tottumukset ja toimittajien työvälineet ovat muuttuneet siitä, kun Elina Paasonen, 38, aloitti tiedotusopin opiskelun Tampereen yliopistossa vuonna 2003.

Kun hän tuli alalle, perinteisellä medialla meni hyvin. Digimedian läpimurto muutti asiat nopeasti. Monen ikätoverinsa tavoin Paasonen on edennyt urallaan muutoksen mukana, tehtävä kerrallaan. Hän työskenteli pitkään Aamulehden urheilutoimituksessa ja sai tuona aikana muun muassa Vuoden urheilutoimittaja -palkinnon, mutta myös kuvaajana, esimiestehtävissä ja kehitysprojekteissa, kuten Aamulehden muuttamisessa broadsheet-koosta tabloidiin. Nykyään hän on Aamulehden uutispäällikkö, jonka vastuualueena on digitaalinen kerronta.

Vaikka visuaalisuus ja verkkojournalismi ovat keskeisiä Paasosen työssä viime vuosina, hän ei koe olevansa minkään tietyn osa-alueen guru. Tämä kuvaa hyvin nykyjournalistin työnkuvaa.

– Jokainen talo tarvitsee tähtitoimittajansa ja -kuvaajansa, mutta ratkaisevaa on työntekijöiden kyky tehdä yhteistyötä, Paasonen sanoo.

Muuttunut mediakenttä tarjoaa journalisteille myös entistä monipuolisempia työtehtäviä. Vaikuttavaa jälkeä voi tehdä pienemmilläkin resursseilla, jos tekijältä löytyy ajatusta ja taitoa.

 

Tänä lukuvuonna Elina Paasonen työskentelee Tampereen yliopiston journalistiikan oppiaineen vierailijaprofessorina, ja välittää työelämän tietotaitoa journalismin ja kuvajournalismin opiskelijoille.

Hän toivoo viestivänsä opiskelijoille asennetta, jossa kehitystyö ja keskeneräisyys ovat normaali osa journalistista työtä. Ratkaisevinta työssä ei ole, osaako käyttää jotain tiettyä järjestelmää. Enemmän merkitsee, että osaa hallita ja käsikirjoittaa kokonaisuuksia.

– Tämän päivän työelämässä asioita täytyy kehittää, testata ja tehdä sama uudelleen. Ei tarvitse hätääntyä, vaikka heti ei tulekaan valmista, Paasonen sanoo.

– Jos opiskelun aikana oppii johtamaan itseään ja tuntemaan omat heikkoudet ja vahvuudet journalistina, on jo pitkällä.

Paasonen tulee olemaan paljon mukana journalistisen työn peruskursseilla, ja koittaa opettaa mahdollisimman montaa eri vuosikurssia. Tätä myös opiskelijat ovat toivoneet vierailijaprofessuurilta.

– Olen enemmän tekijä kuin puhuja. Tulen innolla mukaan käytännön työhön.

 

Vaikka media-ala on ollut vaikeuksissa, Paasonen uskoo journalistin ammattiin. Journalismin merkitys korostuu hälyn ja epämääräisen informaation keskellä.

– Faktat ovat edelleen tallella ja niille tarvitaan käyttäjiä. Journalisteja tarvitaan myös luomaan moniarvoista ja demokraattista keskustelua yhteiskuntaan.

Millaisesta journalismista ihmiset ovat sitten valmiita maksamaan?

– Journalismin täytyy puhutella lukijaa. Hänen täytyy kokea saavansa siitä jotain itselleen, Paasonen sanoo.

– Maksullisella journalismilla on laatuvaatimuksia. Se ei tarkoita yläluokkaista tai kiillotettua tyyliä, vaan huolellista, kontekstissa kiinni olevaa journalismia, joka on helposti ymmärrettävää, mutta osaa myös yllättää.

Teksti Tiina Lankinen
Kuva Jenni Toivonen

Vierailijaprofessorien vallanvaihto to 6.9. klo 13.15 Tampereen  yliopistossa, Pinni B 1096. Väistyvä vierailijaprofessori, toimittaja Jussi Pullinen pitää jäähyväisluennon aiheesta Journalismin seuraava vaihe. Hänen seuraajansa, Elina Paasonen luennoi aiheesta Toimituksen sillanrakentajat.

 


Elina Paasonen

*Yhteiskuntatieteiden kandidaatti Tampereen yliopistosta, pääaine tiedostusoppi. Opiskellut lisäksi kasvatustiedettä Helsingin yliopistossa.

*Aamulehden uutispäällikkö, digitaalinen kerronta. Työskennellyt Aamulehdessä vuodesta 2007. Palkittu ansioistaan urheilutoimittajana. Työskennellyt aiemmin Iltalehdessä ja Helsingin Sanomissa.

*Journalistiikan vierailijaprofessori lukuvuonna 2018-2019. Vierailijaprofessuurin tavoitteena on lähentää toisiinsa journalistiikan kentän ammattilaisten kokemusta sekä journalismin opetusta ja tutkimusta.