Äitien avun saamisen edessä on monia esteitä

Kuka olet? Terveystieteiden maisteri, psykiatrinen sairaanhoitaja Minna Sorsa, 49, Ylöjärvi. Tieteenalana hoitotiede, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta.

Mitä tutkit? Tutkin avun hakemista tilanteissa, joissa asiakkaalla on monenlaisia elämän haasteita. Haastattelin mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsiviä äitejä ja hoitohenkilökuntaa. Pyrin selvittämään, millaisia esteitä avun saamisen edessä on ja löytämään ratkaisuja niihin. Tarkastelin asiaa yksilöiden lisäksi yhteiskunnallisissa raameissa, esimerkiksi siitä näkökulmasta, miten kulttuuri vaikuttaa käsitykseen äitiydestä.

 

Mitä tuloksia sait? Avun hakeminen on pitkä prosessi. Sen esteenä voi olla mielenterveys- ja päihdeongelmiin liittyvä stigma sekä se, että apua ei lähdetä hakemaan palveluista, vaan ongelmat pyritään ratkomaan itse.

Hoitohenkilökunta tarvitsee lisää välineitä asiakkaan kohtaamiseen. Siinä tarvitaan herkkyyttä ja muitakin työkaluja kuin sanoja. Tarvitaan muun muassa erilaisia toiminnallisia välineitä.

Tutkimuksen seurauksena syntyi malli avun hakemisesta. Prosessin seurauksena ihminen joko alkaa työstää asioitaan tai lähtee pois. Aineistossa nousi esiin käsite ”tarttumapinta”. Siitä tulee väitöskirjan otsikko ”Tarttumapinta elämään vai irtipäästö”.

 

Mikä oli parasta tutkimuksen teossa? Huomasin, että monimutkaisiin tilanteisiin voidaan saada lisää ymmärrystä. Löysin niitä vastauksia, joita lähdin etsimään. Se oli palkitsevaa.

Mikä oli hankalinta? Tein samaan aikaan leipätyötä kansainvälisessä Vauvojen mielenterveyden maailmanjärjestössä (WAIMH), joten tutkimuksen teko kesti kauan ja käytännön asioiden yhteensovittaminen oli haastavaa.

Mitäs nyt? Olen saanut rahoitusta tutkimuksen jatkamiseen ja aion hakea vielä lisää. Tutkimus siis jatkuu, mutta ensin on hoidettava WAIMHin maailmankongressi.

 

TtM Minna Sorsan hoitotieteen väitöskirja Engagement and Barriers in Help-seeking of the Dually-diagnosed Mothers: Grasping life or letting go? (Mielenterveys- ja päihdeongelmaisten äitien avun hakeminen, kiinnittyminen sisäisenä kokemuksena ja sen esteet: Tarttumapinta elämään vai irtipäästö?) tarkastettiin 9.5.2018. Vastaväittäjänä oli professori Lena Wiklund Gustin (Norjan arktinen yliopisto, Norja).