Valtaa ja juonittelua antiikin Roomassa


Jussi Rantala (toim.): Keisarit ja kurtisaanit.
Perhe, valta ja seksi antiikin Roomassa.

SKS 2018. 271 s.

 

Mikä: Keväällä 2018 ilmestynyt teos valottaa perheen ja vallankäytön suhteita antiikin Rooman yhteiskunnassa. Se kuvaa muun muassa, kuinka perhetausta vaikutti keisarin valtaan ja kuinka perhe näkyi vallakkaan keisarin – kuten Caligulan – julkisissa suosionosoituksissa. Etenkin avioliitto oli tärkeä väline suhteiden luomisessa ja yhteiskunnallisen aseman varmistamisessa. Jopa pappisvirkoja hoidettiin pariskunnittain.

Omat lukunsa saavat myös kurtisaanien ammattikunta sekä opettajien ja oppilaiden väliset seksuaaliset suhteet.

Teoksen kirjoittajat ovat Tampereen yliopiston tutkijoita, dosentteja ja yliopisto-opettajia.

Kenelle: Kenelle tahansa antiikin historiasta kiinnostuneelle. Kokoomateos tarjoaa myös hyviä lähdevinkkejä esimerkiksi opinnäytetyötä aiheesta valmistelevalle.

Kiitämme: Teoksen myyvää otsikointia sekä paikoin erittäin kiinnostavaa kerrontaa. Etenkin teoksen alkupuolella kuvataan perheidensisäisiä ja -välisiä suhdejuonitteluita, jotka vetävät vertoja Kauniiden ja rohkeiden käsikirjoitukselle.

Moitimme: Paikoin kerrontaa vaivaa vähemmän lennokas toteavuus. Sen läpi kahlaamiseksi tarvitaan todellista kiinnostusta aihepiiriin. Myös antiikin historian hyvä tuntemus helpottaa lukemista. Joistain teemoista lähdetietoa on ilmeisesti ollut saatavilla niin niukalti, ettei lukijakaan valaistu ihan niin paljon kuin toivoisi.

Jäi mieleen: Antiikin Rooma ei varsinaisesti ollut mikään feminismin kukkea kehto, mutta silti naisilla oli usein varsin keskeinen rooli erilaisten tapahtumien kulussa. Ja vaikka avioliitot ja jopa jälkikasvu olivat ennen muuta välineitä pönkittää suvun asemia, raportoi teos myös aidoista kiintymyksellisistä suhteista niin puolisoiden kuin vanhempien ja lasten välillä.

Hanna Hyvärinen