Mitä me sanoimme

 

Perustuslakivaliokunta antoi marraskuun alkupuolella lausuntonsa Tampere3-lakiehdotuksesta ja totesi ehdotuksen sisältävän perustuslaillisia ongelmia. Tamy ei yllättynyt, sillä samat huomiot yliopistojen itsehallinnon sivuuttamisesta tehtiin ylioppilaskunnassa jo vuonna 2016. Yllätyksenä tämän ei olisi pitänyt tulla myöskään lakiehdotuksen kirjoittajille, korkeakoulujen johdolle tai kenellekään prosessissa mukana olleelle, sillä niin Tamy kuin esimerkiksi henkilöstöjärjestöt ovat korostaneet laillisia ongelmia kaikille relevanteille tahoille yli vuoden ajan tukenaan perustuslakiasiantuntija Kaarlo Tuorilta pyydetty lausunto.

Tällä hetkellä tulevan yliopiston asioista päättää lailliselta mandaatiltaan kyseenalainen hallitus, jota yhteisö ei ole valinnut. Hallituksen joulukuun kokouksen esityslistalla on kuitenkin esimerkiksi johtosäännön hyväksyminen. Yliopistoyhteisö on kirjoitushetkellä voinut osallistua johtosääntöprosessiin vain kommentoimalla vuosi sitten koottua raporttia. Avoimen keskustelun käyminen on ollut mahdotonta.

Koska mitään versiota ei ole yhteisölle annettu, päätimme kirjoittaa sellaisen itse. Luomassamme versiossa arvostetaan yliopistodemokratiaa ja yhteisön asiantuntemusta kaikilla hallinnon tasoilla eikä rikota lakia. Siinä yliopistoyhteisöä edustava konsistori on tasakolmikantainen, riittävän suuri monialaiseen yliopistoon. Konsistori keskustelee yliopiston kannalta merkittävistä asioista, kuten rehtorin valinnasta, vaikka varsinainen päätösvalta niiden suhteen onkin hallituksella.

Yliopistoyhteisölle annetaan sille lain mukaan kuuluva valta. Konsistoria johtaa sen keskuudestaan valitsema puheenjohtaja. Hallituksen valintaa valmistelevassa nimityskomiteassa on yhteisön edustajien enemmistö, ja komiteaa puheenjohtaa yhteisön edustaja. Nimityskomitea ehdottaa konsistorille vähintään kaksinkertaista määrää ehdokkaita kuin hallituksessa on paikkoja. Konsistorin oikeutta palauttaa kokoonpanoa nimityskomitean valmisteluun ei ole rajattu.

Tietojemme mukaan kabineteissa ovat kuitenkin edelleen esillä myös selkeästi lainvastaiset ratkaisut konsistorin puheenjohtajan ja hallituksen valinnan osalta. Lain ja yliopistoyhteisön sivuuttavat päätökset eivät anna uudelle yliopistolle sen tarvitsemia lähtökohtia. Yliopistoyhteisössä on suuri määrä asiantuntemusta, jota pitäisi hyödyntää tässä prosessissa. Hyvä säätiön hallitus, tehdään tästä yliopistosta yhdessä parempi.

 

Sanni Lehtinen
Tamyn koulutuspoliittinen vastaava.