Avoimuus puuttuu yliopiston kehittämisestä

Aamulehdessä 12.11. Uuden Tampereen Yliopiston rehtoriksi haettiin näkemyksellistä muutosjohtajaa tehtävänään keskittyä ”tieteidenväliseen, yhteiskunnallisesti vaikuttavaan huippututkimukseen strategisilla vahvuusalueillaan yhteiskunta, terveys ja teknologia.” Lisäksi korostetaan ainutlaatuista sovellusosaamista.

Se luo mielikuvan, että lähinnä teknillinen yliopisto ja lääketieteellinen tiedekunta ovat jyränneet strategian edukseen. Niiden välillä on jo ollut yhteistyötä. Ammattikorkeakoulu edustanee lähinnä sovellusosaamista. Humanistisia tieteenaloja ei edes mainita.

Uudessa strategiassa on kyse suuresta muutoksesta. Uusi yliopisto aloittaa jo 2019. Siksi yliopiston tulisi osoittaa avoimuutta strategian tiedottamisessa eikä paljastaa siitä vain murusia hakuilmoituksessa. Erityisesti yliopistoon aikovien ja siellä jo opiskelevien pitäisi saada tietää, mitä aineita vahvuusalueet sisältävät ja mitkä humanistiset aineet säilyvät opetusohjelmassa. Kaikki tämä vaikuttaa lukiolaisten opintojen suunnitteluun ja yliopiston valintaan.

Strategia unohtaa tutkimuksen perusperiaatteen. Vahvuusalueet yhteiskunta, teknologia ja terveys tulee määritellä operationaalisesti. Niin ei ole tehty, joten ne jäävät sisällöttömiksi iskusanoiksi ja korulauseiksi.

Kun yliopistoa ylläpitää säätiö, jonka hallitukseen kelpaa esimerkiksi vahva talouselämän edustus, niin kyllä yliopiston ulkopuolelta löytyy viisautta ottaa kantaa yliopiston strategiaan. Viisautta olisi julkaista strategia pikimmiten eikä nyhjätä sen parissa sisäänlämpiävästi. Mitä kauemmin strategian julkistamisessa menee, sitä vahvemmaksi käy mielikuva yliopiston muuttumisesta näkemyksellisesti yhä kapeammin ihmistä ja yhteiskuntaa ymmärtävämmäksi.

 

Risto Moisio

filosofian lisensiaatti

Tampereen yliopiston kasvatti ja siellä työskennellytkin.