Pettävät gallupit ja ennakkotulkinnat

Hillary Clintonin ja Donald Trumpin vaalitaistelu päättyi yllätykseen ja Donald Trump voitti vaalit. Kyseinen kamppailu ja siihen liittyvät toiminnat ja tarinat ovat merkkejä politiikan luonteen muutoksesta. Monien mielestä molemmat Yhdysvaltain presidenttiehdokkaat olivat huonoja, mutta kansalaisten tuli äänestää jompaakumpaa näistä henkilöistä. Donald Trumpin valitseminen maan presidentiksi todisti sen, että ehkä monia tekijöitä on jäänyt unholaan.

Yhdysvaltain vaalitulos herättää monia kysymyksiä kuten tutkijoiden ja asiantuntijoiden ennakkotulkinnat ja pettävät gallupit. Kun republikaanipuolue-ehdokas Donald Trump voittaa Yhdysvaltain presidenttivaalit, alkaa paljastua monia puutteita asioiden käsittelemisessä ja tulkinnassa. On selvää, että tästä ei opita ja gallupien tekijät ja tutkijat ryhtyvät ennustamaan ja tulkitsemaan maiden asioita omin tavoin tulevaisuudessakin.

Nykyisessä maailmassa on tapana, että asiat jäävät helposti vähemmälle huomiolle. Yhteiskuntaa ja politiikkaa koskevat tutkimukset ja niiden tekijät syystä tai toisesta ovat vieraantuneet yhteiskunnan asioiden ytimestä. Täten sivuasiat ja ilmiöiden ulkosivut ovat huomion keskipitseinä, jonka seurauksena monet asiat ovat menettäneet merkityksensä. Tuntuu siltä, että nykyinen trendi politiikan ja talouden alueilla ei toimi ja se lopulta aiheuttaa suurta ihmetystä kuten Yhdysvaltain presidenttivaalit ja brittien äänestäminen Euroopan unionista eroamisesta.

Trumpin voittaminen presidenttivaaleissa ei tunnu olevan maailmanloppu, mutta se kertoo monien asiantuntijoiden ennakkokäsityksistä Yhdysvaltain oikeasta tilanteesta ja vaalien lopputuloksesta. On selvää, että Trump ei voi muuttaa haluamallaan tavalla maan ulko- ja sisäpolitiikkaa. On mainittava se, että vaalien voittaminen ja maan hallitseminen ovat kaksi eri asiaa. Toisin sanoen, vaalilupauksien elinikä ei ole pitkä ja monesti ne vesittyvät pragmaattisessa maailmassa. Tulevan Yhdysvaltain presidentti poliittisten päätösten kehyksissä ei voi erottua paljoa edellisistä ja tässäkin kulkee myös raja.

Yhdysvallat on monilla mittareilla maailman ylivoimasesti suurin valtio. Täten sen tilanne vaikuttaa hyvässä ja pahassa maailman asioihin ja kansainvälisiin suhteisiin. Kuitenkin on parempi katsoa maailman tapahtumia ja asioita laajemmasta näkökulmasta ja joidenkin asioiden yli- tai aliarvioiminen ei palvele ongelmien ratkaisua. Ei ole järkevää jonkun trendin tai muodin vuoksi luopua tapahtumien kunnollisesta punnitsemisesta ja erityisesti piilossa olevien tekijöiden ohittamisesta. Viime kädessä on todettava, että Yhdysvaltain tai minkä tahansa maan johtaja ei yksin pääse tekemään paljoa, koska ihminen lopulta on verta ja lihaa.

 

Aziz Sheikhani