Arvo on kohta valmis

Rakennustöiden aikaisista Arvo 1 ja Arvo 2 -nimityksistä luovutaan, kun talo valmistuu, ja nimeksi tulee Arvo.

Rakennustöiden aikaisista Arvo 1 ja Arvo 2 -nimityksistä luovutaan, kun talo valmistuu, ja nimeksi tulee Arvo.

Yliopiston Kaupin kampuksen yksiköt kokoava Arvo 2 -rakennus on valmistumassa Lääkärinkadulle. Yliopisto saa uudisrakennuksen käyttöönsä kesäkuun alussa, kesällä yksiköt muuttavat ja syyslukukausi alkaa uusissa tiloissa.

Lääketieteen yksikkö, BioMediTech ja terveystieteen yksikkö saavat käyttöönsä yli 23 000 neliömetrin tilat – lähes kaksi ja puoli hehtaaria erilaista opetus- ja työtilaa.

Talossa sijaitsevat myös yliopiston laboratoriokeskus, yliopiston ja sairaanhoitopiirin yhteinen biopankki sekä yliopiston, sairaanhoitopiirin ja Tampereen ammattikorkeakoulun Taitokeskus.

arvo2 120416 JR 04Taitokeskus on Suomessa ainutlaatuinen simulaatiotila, jossa voidaan harjoitella todentuntuisissa oloissa esimerkiksi erilaisia ensiapu tilanteita ja eri ammattiryhmien yhteistoimintaa.

Arvosta tulee kaikkiaan noin 600 henkilön työpaikka ja noin 1 200 opiskelijan opiskelupaikka.

Rakennusta on suunniteltu käyttäjien kanssa ja vaiheittain vielä rakennustöiden aikanakin. Pääsuunnittelija, arkkitehti Matti Mastosalo kertoo, että tilat on suunniteltu muuntelukelpoisiksi. Väliseinät ovat kevyitä ja avoimien tilojen ja toimistotilojen suhdetta voidaan muuttaa tarpeen mukaan.

Moderni talo tuottaa osan sähköstään itse – aurinkopaneelien avulla saadaan sähköä valaistukseen ja ilmanvaihtolaitteistoon.

arvo2 120416 JR 01

Arvon tilat on ryhmitelty toimintojen mukaan. Keltaiseen rakennusosaan sijoittuu opiskeluun liittyviä tiloja, vihreään toimisto- ja työhuoneita. Rakennuksen turkoosi osa on varattu laboratorioille.

– Suunnittelun keskeinen lähtökohta on ollut, että kulkureitit sijoittuvat niin, että ihmiset kohtaavat toisiaan, kertoo Mastosalo.

Laboratoriot tulevat eri tutkimusryhmien yhteiseen käyttöön. Tilat on ryhmitelty niin, että tietynlaiset esimerkiksi genetiikkaan liittyvät laboratoriotyöt on keskitetty tiettyyn kerrokseen.

– Samaa työtä tekevät ovat samoissa laboratoriotiloissa. Se on hyvä. Toivottavasti syntyy uutta yhteistyötä ja kehitystä, kun tutkimusryhmät ovat yhdessä ja syntyy lisää potentiaalisia positiivisia törmäyksiä, sanoo BioMediTechin johtaja Hannu Hanhijärvi.

Myös esimerkiksi kaikkien syöpätutkimusta tekevien työtilat on sijoitettu lähelle toisiaan.

Talon rakennuttaa Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, jolta Tampereen yliopisto vuokraa tilat. Investoinnin arvo on noin 67 miljoonaa euroa.

 

arvo2 120416 JR 02Tavoitteena innostava oppimisympäristö

Arvosta on haluttu kehittää innostava oppimisympäristö, jossa opiskelu ja käytännön työ ovat lähellä toisiaan.

Tavoitetta tukee Arvon sijainti yliopistosairaalan läheisyydessä.

Taitotiloissa käy jo työssä olevia lääkäreitä ja sairaanhoitajia ja opiskelijat näkevät myös tutkijoita esimerkiksi laboratoriotöissä.

– Opiskelu on lähellä soveltamista, kiteyttää arkkitehti Matti Mastosalo.

Modernit tilat ja huippulaitteet antavat hyvät valmiudet korkeatasoiseen opetukseen ja huippututkijoiden työskentelyyn.

 

Teksti Pirjo Achté
Kuvat Jonne Renvall