Kävely rikastuttaa arkea

Jenni Kuoppa

Jenni Kuoppa

Kävelyn lupaukset kaupungissa. Kolme tapausta kävelijöiden arjesta ja kokemuksista sekä kaupunkisuunnittelusta

The Potential of Walking in the City: Three Case Studies on Everyday Experiences of Walking and Urban Planning in Finnish Cities

Väitöskirja tarkastettiin 18.3.2016. Vastaväittäjänä oli professori Sirpa Tani Helsingin yliopistosta.

 

Kuka olet?  HM väit. Jenni Kuoppa, 35, Helsinki, ympäristöpolitiikka

 

Mitä tutkit?  Tutkin kävelemiseen liittyviä kokemuksia ja käytäntöjä erilaisissa suomalaisissa kaupunkiympäristöissä ja asukkaiden arjessa. Kaupunkien käveltävyydestä on tullut ajankohtainen ja tärkeä kaupunkisuunnittelun tavoite. Halusin syventää siihen liittyvää keskustelua, ja ymmärtää kävelemistä vahvasti paikallisiin ympäristöihin ja kävelijöiden arkeen kiinnittyvänä ilmiönä.

 

Mitä tuloksia sait? Kävelijöiden ympäristösuhteet ja kiinnittyminen kaupungin elämään rikastuttavat ihmisten arkea ja tuottavat hyvinvointia monin tavoin. Ne eivät pelkisty käveltävyyden suunnittelulle tyypillisiksi fyysistä ympäristöä kuvaaviksi mittareiksi. Autoilun ehdoilla suunnitellun kaupunkitilan tuottamat hankaluudet tulivat tutkimuksessa esiin, mutta kävelijät myös ottavat ympäristönsä haltuunsa, kehittävät liikkumista helpottavia rutiineja ja oppivat löytämään hyviä kokemuksia monenlaisista ympäristöistä. Käveltävyyden tekijöitä tulisikin tunnistaa ja vahvistaa paikkasidonnaisesti, ja antaa suunnittelussa tilaa myös ennakoimattomille kävelykulttuureille.

 

Mikä oli parasta tutkimuksen teossa?  Oivallukset, kun aineiston analyysi tai tutkimuksen juoni hahmottui. Hyvät kokemukset liittyivät myös kirjoittamiseen, silloin kun se sujui. Ihmiset, tarinat ja keskustelut. Ja myös matkat hyvin toisenlaisiin kävely-ympäristöihin.

 

Mikä oli hankalinta?  Aina uudelleen johonkin palaaminen ja ryhtyminen, tarkistelu ja muokkaaminen kun monografian kokonaisuus muotoutui. Ajoittain yksinäisyyden ja epävarmuuksien sietäminen.

 

Mitäs nyt?  Parhaillaan työskentelen Tampereen yliopistossa Reframing City Districts -tutkimushankkeessa.  Tarkastelemme kaupunginosan muutosta kaupunkiorganisaation, asukkaiden ja muiden toimijoiden näkökulmasta.