Taiteellisen tutkimuksen laboratoriokokeet

Näty tekee tutkimusyhteistyötä mm. rauhan- ja konfliktintutkimuskeskuksen ja hoitorobottitutkimuksen kanssa, kertovat Pauliina Hulkko ja Mikko Kanninen.

Näty tekee tutkimusyhteistyötä mm. rauhan- ja konfliktintutkimuskeskuksen ja hoitorobottitutkimuksen kanssa, kertovat Pauliina Hulkko ja Mikko Kanninen.

Teatterityön tutkinto-ohjelma Näty tarjoaa taiteellisen ja yhteiskunnallisen näkökulman yhdistävää näyttelijätaiteen koulutusta. Tutkinto-ohjelman tavoite on vahvistaa taiteen ja tieteen välistä vuoropuhelua. Nätyllä tehdään monialaista, taiteellisesti painottunutta tutkimusta yliopiston muiden yksiköiden ja oppialojen kanssa.

 – Taiteellisen tutkimuksen tarkoitus on synnyttää tietoa, vaikka taidetta ei tarvitse arvioida tiedon näkökulmasta, näyttelijäntaiteen yliopistonlehtori Mikko Kanninen sanoo.

– Tutkimus toimii taiteen ja tieteen välimaastossa, ja taiteellinen tutkimus on mahdollisuus käytännön ja teorian tarkasteluun. Taide ja tiede ovat mielestäni eri asioita, vaikka taiteellinen tekeminen tuottaakin tietoa, teatterityön professori Pauliina Hulkko jatkaa.

Taiteellisen tutkimuksen perusta teatteriympäristössä on teatteritaiteilijan kokemus. Taiteen tekijän kokemusta voidaan tarkastella esimerkiksi feministisen tutkimustradition mukaan. Toisaalta Hulkon mukaan taiteellista tutkimusta voi verrata myös luonnontieteellisiin laboratoriokokeisiin.

– Näyttelijän kokemus on tunnustettava ja käytettävissä oleva tutkimusväline ja -kohde. Taiteellinen tutkimus on kokeilemista, erehtymistä ja onnistumista siinä missä esimerkiksi eläinkoetutkimuskin.

 

Tampereen yliopiston teatterityön tutkinto-ohjelman erityisominaisuus on, että taide on integroitu monialaiseen tiedeyliopistoon. Nätyllä annettava opetus perustuu taiteelliseen tutkimukseen ja viimeisimpään taiteelliseen tietoon. Opetus ja tutkimus ovat yhteydessä myös muiden alojen tutkimukseen.

Näty ja Tampereen yliopiston Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus TAPRI aloittivat yhteistyöhankkeen tammikuussa 2016. Hankkeeseen kuuluvan Actor as a peace mediator -opintojakson tarkoituksena on tutkia näyttelijän mahdollisuutta toimia välittäjänä ja sovittelijana. Opintojaksolla siirretään rauhan ja konfliktin sovitteleminen teatterin kontekstiin.

– Teatteria voidaan käyttää ritualisoivana tutkimusmenetelmänä, jossa erilaiset asiat tai vaikkapa teknologiat ja pedagogiset mallit joutuvat erityisen tarkastelun alle. Näin teatteri tutkimusmenetelmänä voi tuoda tutkimukseen ritualistisen otteen, Kanninen toteaa.

Teatterissa tiedonmuodostus ja tarkasteltava ilmiö on mahdollista muuttaa esityksillisiksi tapahtumiksi, mikä mahdollistaa monien tieteenalojen tarkastelun teatterin kautta.

– Taide on keino tutkia ihmisten toimintaa erilaisissa tilanteissa. Olemme esimerkiksi kehittelemässä yhteistyötä hoitorobottitutkimuksen kanssa, jolloin voidaan tarkastella näyttelijöiden kautta esimerkiksi kinestesiaa ja kontaktia suhteessa hoitorobotteihin, Hulkko kertoo.

 

Näyttelijäntaiteen opetuksessa taiteellinen tieto ja tutkimus kohtaavat. Mahdollisuus tutkimuksellisten havaintojen tekemiseen toteutuu myös opetustilanteissa, vaikka pedagogiikka ja tutkimuksen tekeminen tapahtuvat harvoin täysin samanaikaisesti.

– Ei tohtorikoulutuksen saanut taiteilija voi ajatella ja toimia muulla tavalla kuin kyseenalaistamalla. Kun asioita viedään teatterin tilaan, niistä paljastuu uusia asioita ja se jo sinänsä on tutkimuksen asettelua, Kanninen pohtii.

–Olen miettinyt hiukkaskiihdytintä. Se on kuin taiteellisen tutkimuksen analogia. Cernissä laitetaan miljoonia siihen, että tehdään ja tutkitaan näkymätöntä. Jos puolet Suomen tutkimusrahoista laitettaisiin taiteelliseen tutkimukseen, niin mitä voisikaan syntyä! Suomi olisi parempi valtio ja syntyisi innovaatioita.
Mikko Kanninen

Teksti Terhi Meriläinen
Kuvat Jonne Renvall