Jos pääsykokeissa voisi oppia

Terhi Meriläinen

Terhi Meriläinen

On jälleen korkeakoulujen yhteishaun aika ja opiskelupaikka Tampereen yliopistossa on tuhansien hakijoiden tavoitteena. Hakemisen ja läpipääsyn välissä ovat kuitenkin ajattelua haastavat, jossain määrin stressaavat ja toivottavasti myös motivoivat pääsykokeet.

Haastattelin tähän lehteen toisen vuoden näyttelijäopiskelijoita, jotka kuvasivat pääsykokeitaan oppimistilanteeksi ja pääsykoevaiheita oppitunneiksi. Epäilen, että suurimmalle osalle yliopistoon hakevista jää pääsykokeista oppimiskokemuksen sijaan vain onnistumisen tai epäonnistumisen tunne.

Pääsykoekirjat tai tiedon omaksumista mittaavat pääsykokeet harvoin kertovat siitä, millaista alan opiskelu oikeasti on. Pääsykokeiden pitäisi olla myös hakijoille mahdollisuus tutustua alaan ja yliopisto-opetukseen. On selvää, että yliopisto valitsee opiskelijansa, mutta myös hakijat valitsevat koulunsa.

Jos pääsykokeissa voisi oppia ja kokea ansaitsevansa opiskelupaikkansa, opiskelijoiden opiskelumotivaatio ja valittujen opiskelijoiden opintoihin sitoutuminen saattaisivat vahvistua. Pääsykokeiden tulisi olla mahdollisuus oppimiseen ja itsensä ylittämiseen myös muilla tavoin kuin pääsykoekirjojen yksityiskohtia muistamalla.

Pääsykokeet ovat yliopiston suurimmat avoimet ovet, joten myös mahdollisuus yliopisto-opiskelusta ja -opetuksesta välittyvän vaikutelman syntymiseen kannattaa hyödyntää.

Kirjoittaja on puheviestinnän maisteri ja Aikalaisen avustaja.