Empatiaa voi harjoitella

Tiina Lankinen

Tiina Lankinen

Kun onnettomuus tulee lähelle, se vaikuttaa meihin voimakkaammin. Suremme ihmisiä ja tapahtumia, joihin meillä on tunneside. Tästä syntyy yksi uutiskriteereistä, joiden perusteella jotkut tapahtumat nousevat uutisissa merkittävämmiksi kuin toiset. Terroriteot Pariisissa järkyttivät suomalaisia erityisen paljon, koska Ranska on lähellä. Se on tuttu eurooppalainen valtio, johon moni on matkustanut.

Se ei silti tarkoita sitä, että olisimme piittaamattomia tai ettemmekö pystyisi välittämään vieraammista ja kaukaisemmista asioista. Empatia on sosiaalinen taito, kyky eläytyä toisen ihmisen tunteisiin. Se onnistuu helpoimmin silloin, kun löydämme ilmiöstä tai asiasta jotain, mihin voimme samaistua.

Empatiaa voi opetella konkreettisesti kuvittelemalla itsensä toisen asemaan. Miettiä, miltä toisesta tuntuu ja mistä syystä toinen toimii tietyllä tavalla. Eikö myös kirjoista, elokuvista tai dokumenteista nauttiminen perustu myötäelämisen taitoon? Tarinat vievät sisälle toisten ihmisten maailmaan ja herättävät tunteita todellisten tai fiktiivisten henkilöiden puolesta.

Professori Marja Kaunosen haastattelu kertoo siitä, miten suomalaiset käsittelevät surua ja miten läheisen menettänyttä voi parhaiten auttaa. Empatia voi myös olla pelkästään läsnäoloa surun hetkellä ja ymmärrystä siitä, että aina emme pysty täysin kuvittelemaan, miltä toisesta tuntuu.

Kirjoittaja on Aikalaisen vastaava toimittaja.