Bioetiikan instituutti läpivalaisee eettisiä kysymyksiä

Heikki Saxén

Heikki Saxén

Bioetiikan instituutti aloitti toimintansa lokakuussa. Instituutin tavoite on kasvattaa uudehkon bioetiikan alan akateemista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta Suomessa.

– Tavoitteena on lisätä tietoisuutta lääke-, terveys-, ja biotieteiden eettisistä ja moraalisista kysymyksistä koko yhteiskunnan tasolla ja myös tukea kansalaisvaikuttavuutta bioetiikan teemoihin liittyvässä päätöksenteossa, kertoo instituutin hallituksen puheenjohtaja Heikki Saxén, joka toimii apurahatutkijana Tampereen yliopistossa.

Bioetiikka on Yhdysvalloissa 1960- ja 1970-luvuilla muodostunut tieteenala, jonka tutkimuskohteina ovat lääke- ja terveystieteiden sekä biotieteiden parista nousevat eettiset, moraaliset ja yhteiskunnalliset kysymykset.

Bioetiikka näkyy ja toimii käytännössä esimerkiksi eettisissä toimikunnissa sairaanhoitopiireissä tai muilla päätöksenteon tasoilla. Yhdysvalloissa ja monissa muissa länsimaissa bioetiikka on vakiintunut ja arvostettu tieteenala, mutta Suomessa sen asema on vielä heikko, ja alan tutkimus ja koulutus on vähäistä.

Heikki Saxénin mukaan tutkijoiden perustama riippumaton instituutti tavoittelee toiminnassaan aitoa, poikkitieteellistä tutkimusotetta bioeettisiin kysymyksiin. Tavoitteena on myös demokratisoida lääke-, terveys- ja biotieteiden etiikkaa. Biolääketieteen kehittyminen suurin harppauksin lisää tarvetta eettisten kysymysten huomiointiin.

– Toivomme, että näitä teemoja koskeva julkinen keskustelu olisi asiantuntijavallan sijaan luonteeltaan kansalaisille avointa, läpinäkyvää, moniarvoista ja helposti saatavilla.

Heikki Saxén tekee historian väitöskirjaansa bioetiikan aatehistoriasta. Viime lukuvuonna hän työskenteli myös vierailevana tutkijana Harvardin yliopiston kansanterveystieteen yksikössä Fulbright-stipendiaattina.

www.bioetiikka.fi