Kolmas tila vapauttaa

Tyoelaman toisinajattelijat _kansiElina Henttonen & Kirsi LaPointe: Työelämän toisinajattelijat. Gaudeamus 2015. 189 s.

Tehokkuusajattelu, kilpailuhenkisyys ja muut markkinatalouden mallit ovat vallanneet yhteiskunnan yliopistoja ja muita sivistyslaitoksia myöten. Niinpä on tilausta työelämän toisinajattelijoille.

Entiset Aalto-yliopiston tutkijat ja opettajat analysoivat työelämän vääristymiä ja tarjoavat keinoja, joilla oikoa niitä. Kirjoittajat myös esittelevät työelämän toisintoimijoita, jotka ovat pystyneet luomaan itselleen oman yrityksen ja toteuttamaan työssään itseään ja ihanteitaan.

Näitä ovat esimerkiksi Helsingin Sanomien kovaan työtahtiin ja valtavaan työmäärään kyllästyneiden kolmen toimittajan perustama RSB ja lyhyisiin ja pinnallisiin juttuihin turhautuneiden toimittajien Long Play. Yliopiston tulostavoitteista ja muista akateemista vapautta kahlinneista asioista tarpeekseen saaneiden omia tutkimusyhteisöjä ovat Mediakollektiivi, Tutkijaiset ja Filosofian akatemia.

Kirjan kirjoittajat ovat itsekin toteuttaneet työelämän toisinajattelua. He jättivät Aallon ja perustivat tutkimus- ja koulutusyritys Valtaamon.

Kirjassa on tärkeä rooli käsitteellä kolmas tila. Se tarkoittaa yhteisvoimin raivattua mielekkään ja omaehtoisen työn saareketta, joka pyrkii parantamaan ympäröivää maailmaa.  Kolmas tila vaatii myös etäisyydenottoa ja sen tiedostamista, että selviöinä pidetyt käytännöt ovat mielivaltaisia ja muutettavia. Lama on yksi tekijä, joka potkaisee hereille ja avaa silmät toisinajattelulle ja toisin toimimiselle.

Kirjan lopussa tarjotaan konsteja, joilla siirtyä teoriasta käytäntöön. Yksi kiintoisimmista on leikkihuone. Leikkihuone on eräänlainen välitila vanhojen käytäntöjen, esimerkiksi vanhan työpaikan ja uuden vapaan ja luovan työn välillä. Kirjoittajat löysivät vielä yliopistossa ollessaan oman leikkihuoneensa sosiaalisesta mediasta. He perustivat sinne yliopistomaailmaa ja -työtä käsittelevän blogin. Siinä he ruotivat yliopistojen uusien johtamiskäytäntöjen vaikutusta oman tutkimus- ja opetustyön mielekkyyteen ja pohtivat erilaisia vaihtoehtoisia johtamis- ja työtapoja.

Tämä perinteisistä akateemisista muodoista vapaa, kriittisen leikkisä ja kokeileva kirjoittaminen vahvisti ja auttoi tiedostamaan, mitä kirjoittajat todella halusivat tutkimustyöltään. Työelämän toisinajattelijoita ei akateeminen jargon vaivaa, ja kirja puhuttelee niin akateemisia kuin tavallisiakin työntekijöitä.

Pekka Wahlstedt