Yksi elämä, yksi todellisuus

Mariella Tolkki

Mariella Tolkki

Olen kyllästynyt kuulemaan, miten ihmiset eivät enää kuuntele toisiaan. Miten olemme ystäviemme seurassa aina valovuosien etäisyydellä toisesta. Miten pitkäjänteisyys on kadonnut eivätkä aidot aatteet enää saa tulta alleen. Miten kiusaamisen ja hyväksikäytön mahdollisuudet vain lisääntyvät. Miten ruutuaika lisää unettomuutta. Olen kyllästynyt kuulemaan, miten sosiaalisen median vuoksi sitä, tätä ja tuota, miten väline vie tahdotonta ihmistä. Kaikki valittavat, harva uskaltaa kehua.

Sillä sosiaalista mediaa todella tulisi kehua.

Todellisuudessa some mahdollistaa läsnäolon ennen näkemättömällä tavalla. Ihmiset voivat olla lähellä toisiaan tuhansien kilometrien välimatkojen päässä ja osallistua tasavertaisesti yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Kuunnella ja tulla kuulluiksi.

En halua kyseenalaistaa uudessa toimintaympäristössä koettujen ongelmien todenperäisyyttä. Haluan kyseenalaistaa sen teon, jossa ihminen sysää vastuun itseltään välineelle sekä sen erottelun, jossa medioitu ja kasvokkainen todellisuus asetetaan vastakkain.

Uskon, että me toimimme omien arvojemme mukaisesti omana itsenämme riippumatta siitä, minkä kanavan vuorovaikutukseemme valitsemme.

Akateemiseen viestintään sosiaalinen media sopii erinomaisesti. Tieteen tekemisen arvoihin kuuluvat avoimuus, läpinäkyvyys, keskustelevuus ja vaikuttavuus. Sosiaalisen median vuorovaikutteisuuden ansiosta tieto voidaan viedä sinne, missä käyttäjät jo ovat. Tietoa voidaan jakaa saataville niillekin, jotka eivät sitä tulisi itse hakeneeksi. Tutkimuksesta voidaan tiedottaa olematta riippuvaisia julkaisijoista ja heidän päätöksistään.

Ja mikä ehkä kaikkein parasta, sosiaalisen median tarinoihin osallistumalla pääsemme kiinni todellisuuteen, jota kasvokkaisessa elämässä emme välttämättä tule kohdanneeksi. Instagramissa kuvattu Tampereen yliopisto voi todentaa korkeakouluopinnoista haaveilevan unelmaa.

Kirjoittaja on puheviestinnän opiskelija, joka vastasi some-kanavista harjoittelussaan
Tampereen yliopiston viestintäpalveluissa.