Mallioppilaslogiikka

Olli Herranen

Olli Herranen

Rehtori Kaija Holli viesti tyytyväisyyttään Tampereen yliopiston uudistusvalmiudesta Rehtoriblogissa 4.6.2015. Hän toteaa, että tamperelaisia korkeakouluja yhdistävää T3-hanketta tehtiin ennen kuin kukaan ehtisi edes toimenpiteitä vaatia. Rehtorin mukaan liikkeellä ollaan vielä ”mitä ilmeisemmin oikeaan suuntaan”.

Vaikkei asioita pitäisi irrottaa liian herkästi yhteydestään, tarjoan rohkeaa ja visionääristä tulkintaa siitä, mitä mainittu ”mitä ilmeisemmin” voisi tarkoittaa.

Hallinnon tutkimuksessa on käynyt ilmi, että erityisesti liiketaloudellista logiikkaa noudattava hallinnon uudistaminen on usein vahvasti teoriavetoista. Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei uudistamiselle väitettyjen vaikutusten toteutumista ole useinkaan vaivauduttu jälkikäteen testaamaan. Osittain tämä johtuu siitä, että vaikutusten todentaminen on vaikeaa, ellei peräti mahdotonta. Ennemminkin uudistetaan ideologisista syistä ja koska uudistettava on.

Uusimpana lisänä vaikuttaisi olevan proaktiivisuus: Uudistetaan ennen kuin kukaan ehtii sitä edes vaatia. Sen lisäksi, että kukaan ei luultavasti tiedä mitä uudistamisesta seuraa, on mahdollisesti jopa yhtä epämääräistä mitä sillä edes halutaan, ellei mukaan lasketa abstrakteja ihanteita kuten tehostaminen ja rationalisointi.

Itse tämän vuosituhannen hallinnonuudistuksia tutkineena olen huomannut, että nämä käsitteet löytyvät jokaisesta uudistusta perustelevasta dokumentista. Olen myös huomannut, että jos kyseisiä dokumentteja uskoo, Suomessa ei tehdä kuin täysin onnistuneita, toimintaa tehostaneita ja rationalisoivia uudistuksia.

Veikkaankin, ettei monikaan tiedä minne Tampereella ollaan menossa, mutta tekemisen lomassa tullaan määrittelemään logiikka, jolla uudistuksia myöhemmin perustellaan. Tekemisen järki siis kehittyy matkan varrella ja mitä tahansa lopputulosta täten pidetään onnistuneena, koska se vastaa tätä logiikkaa. Uudistusten jälkeen esille tulevat muutokset raportoidaan onnistumisina.

Kutsun tätä mallioppilaslogiikaksi. Mallioppilaslogiikalla tyydytetään erilaisten managerien ja manageripoliitikkojen mielikuvia tehokkuudesta ja rationaalisuudesta, sekä painetaan heidän sormenjälkiään kuviteltuihin historiankirjoihin.

Kirjoittaja on sosiologian väitöskirjatutkija.