Kumppanin kaipaus − ”Mä mistä löytäisin sen…?”

Tarve rakastaa ja tarve tulla rakastetuksi on merkittävä osa ihmisen syvintä kaipausta. Rakkauden etsintä ilmenee tänäkin päivänä niin musiikissa, taiteessa, sosiaalisessa mediassa, kohtaamisissa, treffipalveluissa, opiskelu- ja työpaikoissa… Kumppanin etsintä liittyy usein elämäntilanteeseen, jossa tapahtuu jo muutenkin paljon. Lähtö lapsuudenkodista, opiskelu- ja työmaailmaan siirtyminen, vanhojen ystäväverkostojen vaihtuminen sekä oman identiteetin etsiminen saavat mielen myllertämään ja pään pyörälle.

Nuoren aikuisen elämäntilanteeseen ja kumppanin kaipuuseen liittyy monenlaisia tunteita. Iloa onnistumisista, riemua läheisyydestä, surua yksinäisyydestä, pelkoa riittämättömyydestä, kiukkua pettymyksistä. Moni miettii tuleeko hyväksytyksi, kelpaanko ja riitänkö. Nuoruuden pohdiskelu omasta minuudesta, itsetuntemuksesta ja arvostuksesta vaikuttaa rohkeuteen rakentaa ystävyys- ja rakkaussuhteita. Kysymykset seksuaalisuudesta, vuorovaikutus- ja tunnetaidoista herättävät sekä löytämisen riemua että epävarmuuden tuskaa. Luonteva ajankohta itsenäisen elämän harjoittelulle on usein juuri opiskelu- tai työelämään siirtyminen.

Ihmissuhteet, erityisesti parisuhde, ovat samalla matka omaan sisimpään, omaan historiaan ja kokemuksiin. Hyviä askeleita hyvään parisuhteeseen on itsetuntemuksen ja itsenäisyyden löytäminen:

  1. Taito olla yksin. Itsenäinen ihminen pystyy kantamaan vastuun omasta elämässään, ratkaisuistaan ja tunteistaan. Hän uskaltaa olla myös heikko ja tarvitseva. Monet muuttavat hyvin nopeasti asumaan seurustelukumppaninsa kanssa. Joskus olisi parempi ensin tutustua ja seurustella rauhassa. Joskus yhteen muuttamisen taustalla onkin sitoutumisen sijaan turvattomuuden ja yksinäisyyden tunteita.
  2. Parisuhteessakin olet itsenäinen. Oman itsensä löytäminen on henkilökohtainen tehtävä. Vastuu omasta tyytyväisyydestä ja onnellisuudesta on jokaisella itsessään, onnen avaimet ovat omassa taskussa.
  3. Turvallinen ihmissuhde. Seksuaalisen vetovoiman lisäksi ihminen tuntee kiinnostusta toisen ajatuksiin, tunteisiin ja tapaan olla olemassa. Se lisää keskinäistä luottamusta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kun suhteessa on levollista elää, siinä on tilaa myös molempien heikkouksille. Tällöin toisen lähellä on helppo olla, on kuin tulisi kotiin.
  4. Mieti mitä kaipaat? On hyvä varata aikaa itsensä hoitamiselle ja kuunnella omia tarpeitaan. Keskittyä miettimään, mitä oikeasti tahtoo ja missä kulkevat omat rajat, arvot ja tavoitteet. Kun kiinnostuu omasta elämästään ja arvostaa sitä sellaisena kuin se juuri nyt on, se on todennäköisesti muidenkin silmissä kiinnostava. Ihmiset, jotka ovat sinut itsensä ja elämänsä kanssa, vetävät puoleensa myös toisia

Rakentamalla seurustelusuhteen lisäksi arjen rakenteita ja muita turvallisia ihmissuhteita, saa kokemuksen siitä, miten muut ihmiset toimivat ja hoitavat arkeaan. Turvalliset kokemukset läheisistä ihmissuhteista antavat rohkeutta ja luottamusta koko elämään.

Kun löytää vierelleen turvallisen ja hyvän kumppanin, voi lähteä yhdessä opettelemaan parisuhteen taitoja. Hyvinvoiva ja kestävä parisuhde on yksi ihmiselämän merkittävimpiä voimavaroja. Sen eteen kannattaa hankkia tietoja, opetella taitoja ja arjen teoilla vahvistaa läheisintä ihmissuhdettaan.

Rakastaminen on päätös ja rakkaus punnitaan arjen teoissa. Parisuhde ei kuitenkaan ole suorittamista. Seurustelusuhteista ja niiden onnistumisesta ei saa suoritusmerkintää opintorekisteriin!

Liisa Välilä
Kirjoittaja on psykoterapeutti, pappi, parisuhdekouluttaja Kataja Parisuhdekeskus ry:ssä.