Seulonta estää kuolemia

Seuloa vai ei? Moni syöpätapaus ei välttämättä vaatisi lainkaan hoitoa, sanoo professori Anssi Auvinen.

Seuloa vai ei? Moni syöpätapaus ei välttämättä vaatisi lainkaan hoitoa, sanoo professori Anssi Auvinen.

Ristiriita: Eturauhassyövän ylihoitamisestakin on haittoja

Uusi tutkimustulos vahvistaa käsitystä, että eturauhassyövän seulonta estää syöpäkuolemia. Eturauhassyöpäkuolleisuus oli seulontaan kutsutuilla miehillä noin viidenneksen matalampaa kolmentoista vuoden aikana. Myös edenneen eturauhassyövän riski aleni.

Seulonnalla on myös kääntöpuolensa. Tampereen yliopiston epidemologian professori Anssi Auvinen kertoo, että ruumiinavauksissa yli puolella 60–70-vuotiaista miehistä on löydettävissä eturauhaskasvaimia, joita ei voi erottaa syövästä, mutta ne ovat pysyneet oireettomana koko miehen elinajan.

– Seulonnan tavoite on löytää syövät varhaisvaiheessa ja hoitaa ne silloin, kun ne ovat vielä parannettavissa, mutta ongelma on rajanveto: minkä hoitamisesta on hyötyä ja milloin ei pitäisi tehdä mitään, kun kasvain käyttäytyy luultavasti hyvänlaatuisesti, Auvinen sanoo.

– Ongelma on, että seulonnalla löydetään todennäköisesti myös suuri määrä merkityksettömiä syöpiä, joita pitäisi oikeastaan kutsua joksikin muuksi kuin syöväksi.

Laajassa eurooppalaisessa yhteistutkimuksessa oli mukana 160 000 miestä, joista noin puolet oli Suomesta. Professori Anssi Auvinen johti Suomen osuutta tutkimuksessa. Tulokset julkaistiin lääketieteen Lancet-lehdessä.


Seuranta voi riittää

Eturauhassyöpää etsitään muun muassa mittaamalla veren seerumista PSA-arvo, joka kertoo eturauhassairauksista. PSA-arvo on koholla myös eturauhastulehduksessa tai hyvänlaatuisessa eturauhasen liikakasvussa eli se ei kuvaa pelkästään syöpää.

Varhaista eturauhassyöpää hoidetaan joko leikkauksella tai sädehoidolla. Eturauhanen sijaitsee lantion pohjalla muiden elimien lähellä, joten hoidosta voi koitua haittoja, kuten virtsanpidätysvaikeuksia tai erektiohäiriöitä.

Anssi Auvisen mukaan melko suuri osa eturauhassyövistä on sellaisia, että niiden hoidoksi riittäisi seuranta PSA-pitoisuuksia mittaamalla ja tarkkailemalla kasvainta ultraäänellä ja koepaloilla.

– Hoitavilla lääkäreillä alkaa olla nykyään aika selkeä käsitys siitä, että kaikkia ei tarvitse hoitaa, Auvinen sanoo.

– On kuitenkin tyypillistä, että jos ihmiselle sanotaan että hänellä on syöpä, hän haluaa päästä siitä eroon keinolla millä hyvänsä.


Seulontaa ei suositella

Ahkerimmin eturauhassyöpätesteissä käydään Yhdysvalloissa, jossa yli puolet 50–60-vuotiaista tai vanhemmista miehistä on käynyt PSA-testissä.

Hyvin harvassa maassa tehdään järjestelmällistä eturauhassyöpäseulontaa.

WHO:n suositus on, ettei kattavia seulontoja tehtäisi. Eurooppalainen ja yhdysvaltalainen urologiyhdistys suosittelevat, että miehille pitäisi pyrkiä antamaan mahdollisimman objektiivista tietoa seulonnan hyödyistä ja haitoista, jotta kukin voisi itse päättää, onko tutkimus tarpeellinen vai ei.

– Seulonnasta koituvia haittoja luultavasti on enemmän kuin hyötyjä, mutta ei tietenkään voida suoraan verrata ylimääräistä syöpädiagnoosia ja estettyä syöpäkuolemaa. Mikä on sopiva tasapaino näiden välillä, siihen on vaikea antaa yksiselitteistä vastausta, Auvinen sanoo.


Kohti yksilöllistä riskiarviointia

Tutkijat pyrkivät löytämään keinoja, joilla hoitoa vaativat kasvaimet voitaisiin tunnistaa paremmin. Yksi keino on eturauhasen magneettikuvaus, jonka toimivuutta seulonnassa tutkitaan muun muassa Ruotsissa.

Tampereen yliopistossa toimii eturauhassyövän tutkimuskeskus, jossa tehdään sairauden kärkitutkimusta useassa eri tutkimuslinjassa. Syöpäseulonnan vaikutusten lisäksi tutkitaan muun muassa perinnöllisiä tekijöitä, bioinformatiikkaa ja pyritään perustutkimuksen avulla kehittämään uusia hoitoja ja parantamaan hormonihoidon tehoa.

Anssi Auvisen ryhmä on aloittamassa tutkimusta, jossa selvitetään, vaikuttaako henkilökohtaisen syöpäriskiarvioinnin saaminen miehen päätökseen osallistua seulontoihin.

Syöpäriskiä voidaan arvioida miehen sukuhistorian, elintapojen, lääkitysten ja virtsanäytteestä mitattavien polyamiinien avulla.

– Jos kerran ei tunnu siltä, että koko väestön seulonta on tarpeellista, niin ehkä näin päästäisiin lähemmäs yksilökohtaisesti arvioitua riskiä, Auvinen kertoo.

– Toivomme tietenkin, että mitä enemmän vaivaa nähdään henkilökohtaisen informaation tarjoamisessa, sitä tyytyväisempiä miehet olisivat ja sitä parempia päätöksiä saataisiin tehtyä.

Teksti Tiina Lankinen
Kuvitus Jonne Renvall


Selonta löytää oireettomat

*Syöpäseulonnoilla pyritään löytämään oireettomat sairaustapaukset, jotta syöpä voidaan hoitaa varhaisessa vaiheessa.
*Eturauhassyövän valtakunnallisia seulontoja ei suositella, koska seulonnasta koituu myös haittoja.
*Eturauhassyöpä on yleisin miesten syöpä Suomessa ja monessa muussa Euroopan maassa. Eturauhassyöpä etenee hitaasti ja se on usein parannettavissa.