Ukrainan EU-jäsenyys monen esteen takana

Professori Pami Aalto sanoo, että hänen näkemyksensä Ukrainan tilanteesta on pessimistinen. EU-jäsenyyden tiellä on hänen mukaansa monia rajoittavia tekijöitä, joista maan pitäisi päästä yli yhtä aikaa.

Professori Pami Aalto sanoo, että hänen näkemyksensä Ukrainan tilanteesta on pessimistinen. EU-jäsenyyden tiellä on hänen mukaansa monia rajoittavia tekijöitä, joista maan pitäisi päästä yli yhtä aikaa.

Professori Pami Aalto pitää kymmenen vuoden liittymisaikataulua melko optimistisena

Tampereen yliopiston Jean Monnet -professori Pami Aalto pitää Ukrainan EU-jäsenyyttä pitkällä aikavälillä mahdollisena, mutta kymmenen vuoden perspektiivi on hänen mielestään melko optimistinen.

EU-kriteerien täyttyminen, neuvottelut ja suostumusten hankkiminen EU-mailta kestää pitkän aikaa, jotta Ukrainasta voisi tulla jäsenkelpoinen.

– Tässä on iso mutta verrattuna esimerkiksi Balkanin maihin, joille on luvattu jäsenyys 1994. EU:n sisällä ei ole olemassa hyväksyntää Ukrainan jäsenyydelle. Se vaikuttaisi aika paljon päätösvaltaan ja EU-parlamentin koostumukseen. Jo siinä on aika isoja kysymysmerkkejä, Aalto sanoo.


Ukraina ei osaa valita

Näkymät EU-jäsenyydelle ovat sekavat myös Ukrainan päässä.

– Ukrainalla on ollut reilut pari vuosikymmentä aikaa tehdä valintoja, ja se on ollut koko ajan täsmälleen sama eli ei valita yhtään mitään.

Ukraina on irtautunut suurimmasta osasta entisen Neuvostoliiton rakenteita ja on ollut aika varauksellinen liittymään niihin uudelleen. Kauppasopimuksen kariutuminen EU:n kanssa osoittaa, että maa on ollut haluton syventämään yhteistyötään myös lännen suuntaan.

– Kyky tehdä valintoja on ollut Ukrainan sisäpolitiikan kannalta hirveän vaikeata. Siellä on bisneslobbyja, jotka hyötyvät tästä pattitilanteesta. Ne hyötyvät siitä, että Ukraina ei ota mitään selkeätä positiota mihinkään suuntaan.

Mitä ryhmiä ne ovat?

– Ne ovat bisnes-intressiryhmiä, jotka ovat aika monimutkaisten omistusjärjestelyjen takana. Erityisesti energiapolitiikassa on ryhmiä, jotka hyötyvät kahnauksista Venäjän ja Ukrainan välillä. Ne pystyvät toimimaan kaasunvälittäjinä tulehtuneessa tilanteessa, jolloin ne myyvät kalliimpaa kaasua ja ottavat provision päältä.


Ukrainaa ei tarvitse kukaan

Pami Aalto pitää Ukrainan tilannetta niin kahtiajakautuneena, että maa tuskin pystyy päättämään nopeasti EU-jäsenyyden hakemisesta. Hän arvioi maan pysyvän tilanteessa, jossa se ei kiinnity Venäjän eikä Euroopan unioniin.

Ukraina ei nykyisellään ole välttämätön naapureilleen. Venäjälle olisi tärkeä saada Ukraina mukaan omaan integraatiohankkeeseensa, mutta sekään ei ole välttämätöntä.

– Kukaan ei ihan hirveän paljon tarvitse Ukrainaa. Se on siinä välissä. Se ei ole elimellinen osa oikein mitään markkina- tai turvallisuusaluetta.

Ukrainalaistutkija Ihor Markov väittää, että Ukrainassa vain oligarkit ovat riippuvaisia Venäjän kaasusta. Mitä sanoo kansainvälistä energiapolitiikkaa tutkinut Pami Aalto?

– Kyllä siellä käytetään paljon kaasua. Tietysti nämä oligarkit omistavat sitä teollisuutta. Tällä hetkellä Ukrainalla ei ole vaihtoehtoisia energiantoimittajia, Aalto sanoo.

Ukrainan energiavaihtoehdot eivät ole laajenemassa, sillä näköpiirissä ei ole merkkejä siirtymisestä muuhun kuin kaasuun ja fossiiliseen polttoaineeseen perustuvaan talouteen. Energiariippuvuus Venäjästä jatkuu.


Johtohahmo olisi noussut jo esille

Onko Ukrainan oppositiossa hahmoja, jotka voisivat koota voimat ja haastaa maan nykyjohdon?

– Jos sellainen hahmo olisi, niin kyllä hän olisi jo tullut esille. On ollut niin paljon tilaisuuksia joukkoja kokoavalle hahmolle tulla esiin.

Ukrainan sisäpolitiikka on jakautunut kahtia, ja kansa tuntee epäluuloa instituutioita kohtaan. Aallon mukaan epäluulo johtuu bisneksen ja politiikan kietoutumisesta yhteen ja siihen liittyvästä korruptiosta.

– Minkään hahmon on vaikea nousta luotetuksi, koska institutionaaliseen politiikkaan ei ylipäätään luoteta. Ei ole kerrassaan mitään merkkejä siitä, että tämä tilanne olisi muuttumassa.

Aalto myöntää, että hänen näkemyksensä Ukrainan tilanteesta ei ole valoisa.

– Näkemykseni on kyllä valitettavan pessimistinen. Jos puhutaan EU-jäsenyyden tapaisesta kysymyksestä, on aika paljon rajoittavia tekijöitä näköpiirissä, mistä pitäisi päästä yli yhtä aikaa.

Teksti Heikki Laurinolli
Kuva Teemu Launis

Katso myös ukrainalaistohtorin haastattelu ”Ukrainasta EU:n jäsen kymmessä vuodessa”.