Rennosti ja läsnäolevasti sahalla

Läsnäolon taidot auttavat yksilöä saavuttamaan tasapainon. Nyt selvitetään, mitä vaikutusta niillä on koko työyhteisöön, kertoo ohjelmajohtaja Kirsi Heikkilä-Tammi.

Läsnäolon taidot auttavat yksilöä saavuttamaan tasapainon. Nyt selvitetään, mitä vaikutusta niillä on koko työyhteisöön, kertoo ohjelmajohtaja Kirsi Heikkilä-Tammi.

Mindfulness-menetelmän vaikutuksia työhyvinvointiin selvitetään ensimmäistä kertaa Suomessa

Tänä vuonna saadaan tietää, miten positiiviseen psykologiaan perustuvat harjoitukset vaikuttavat teollisuusyrityksen työilmapiiriin.

InnoPresence-interventiotutkimuksessa opetetaan hyväksyvän tietoisen läsnäolon (mindfulness) taitoja sahateollisuusyritys Koskisen Oy:n lähiesimiehille ja toimihenkilöille.

– Tavoitteena on selvittää, miten teollisuuden alan yritykseen voidaan luoda uudenlaista yhteisöllisyyttä, ohjelmajohtaja Kirsi Heikkilä-Tammi Tampereen yliopiston tutkimus- ja koulutuskeskus Synergoksesta kertoo.

Mindfulness on yleisnimitys hyväksyvän tietoisen läsnäolon harjoittamiselle ja siitä kehitetyille stressinhallintamenetelmille. Pelkistetysti sanoen mindfulness on keino ankkuroida mieli nykyhetkeen, havainnoida omia tuntemuksia tuomitsematta niitä ja saavuttaa rauhoittuminen tämän avulla.

InnoPresence-tutkimus alkaa yrityksessä tiiviillä interventiojaksolla, jossa tietoisen läsnäolon harjoituksia tehdään ahkerasti. Harjoittelun vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin ja työyhteisön ilmapiiriin selvitetään vuoden aikana kyselyillä ja haastatteluilla. Myöhemmin mukaan tulevat luovuutta ja yhteisöllisyyttä edistävät harjoitukset, joita on vetämässä teatteriohjaaja.

–Harjoitusten avulla pyritään edesauttamaan paitsi yksittäisten työntekijöiden hyvinvointia myös lisäämään vuorovaikutusta, joka on edellytys työpaikan yhteisöllisyydelle ja luovuudelle. Tarkoituksena on kehittää työpaikalle läsnäoloa ja myönteisyyttä lisääviä toimintakäytäntöjä, Heikkilä-Tammi sanoo.

Kirsi Heikkilä-Tammen johtama tutkimus on ensimmäinen Suomessa, jossa mindfulness-menetelmää tutkitaan työyhteisössä.

Tutkimus on osa Tekesin HYVE 2020-hanketta, jossa on mukana Åbo Akademi, Jyväskylän yliopisto, Työterveyslaitos ja Tampereen yliopisto.


Kiinni nykyhetkeen

Tietoisen läsnäolon harjoitteilla on todettu olevan vahva vaikutus ihmisen psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Muun muassa ahdistus, masennus ja ärtymys vähenevät.

– Meillä on taipumus joko murehtia menneisyyttä tai jo ahdistua tulevasta, ja sitten elämä häviääkin siitä välistä jonnekin. Ei keskitytä siihen, mitä meillä on nyt, Kirsi Heikkilä-Tammi sanoo.

Läsnäoloharjoitteiden avulla ihminen ei enää takerru tunteisiin, vaan pystyy katsomaan asioita objektiivisemmin ja olemaan rauhallisemmin läsnä nykyhetkessä.

– Kiperissä tilanteissa pystyy säilyttämään mielenmalttinsa paremmin. Tavoitteet ovat realistisempia ja omaan tilanteeseensa pystyy suhtautumaan hyväksyvämmin, mistä on apua esimerkiksi työpaikan muutostilanteissa.

Mindfulness-menetelmä on puhuttu paljon viime vuosina, sitä on tutkittu paljon ja sen tehokkuus on todistettu tieteellisesti. Tämän vuoksi se valittiin menetelmäksi myös Heikkilä-Tammen johtamaan hankkeeseen.

InnoPresence-hankkeessa pyritään tuomaan yksittäisten ihmisten oppimat taidot koko yhteisön hyödyksi.

– Meillä on esimiehiä mukana tässäkin tutkimuksessa. Toivomme, että vaikutukset leviävät näin laajemmalle ja myös työhyvinvoinnin johtamista kehitetään.


Työhyvinvointi on kokonaisuus

Kirsi Heikkilä-Tammi muistuttaa, että yksilön henkinen hyvinvointi on vain yksi pieni osa työhyvinvointia.

– Työhyvinvointiin vaikuttaa monta asiaa yhdessä: Organisaation toiminta, osaamisen kehittäminen, johtaminen, vuorovaikutus, miten tiimit toimivat työyhteisössä ja se miten työ on järjestetty, hän sanoo.

– Hyvinvoinnin tietenkin kokee yksilö, ja hänen fyysinen terveytensä, henkinen hyvinvointinsa ja asenteensa vaikuttaa kokemukseen.

Tutkimusryhmän tavoitteena on laajentaa työhyvinvoinnin käsitettä, jotta sitä osattaisiin myös johtaa paremmin. Työntekijöiden hyvinvointiin panostaminen on muutakin kuin keppijumppaa.

– Työhyvinvoinnin kokonaisuuden ymmärtäminen ja kehittäminen ei vielä ole tullut kunnolla työyhteisöjen käytäntöihin, vaikka se jollain tavalla jo tiedostetaankin, Heikkilä-Tammi sanoo.

Teksti Tiina Lankinen
Kuva Jonne Renvall

Mindfulness työpaikalla

* Mindfulness on yleisnimitys tietoiselle hyväksyvälle läsnäololle ja siitä kehitetyille stressinhallintamenetelmille.

* Tunnetuin suuntaus on Jon Kabat-Zinnin perustuma MBSR (mindfulness based stress reduction) -stressinhallintaohjelma, joka alkoi Yhdysvalloissa noin 30 vuotta sitten.

* Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergoksen työhyvinvointiryhmä tutkii menetelmän tehoa interventiotutkimuksella teollisuusyrityksessä.