D-vitamiinilisä suojaa hengitystieinfektioilta

Anatomian assistentti Ilkka Laaksi tutkii D-vitamiinin vaikutuksia väitöstyöhönsä.

Anatomian assistentti Ilkka Laaksi tutkii D-vitamiinin vaikutuksia väitöstyöhönsä.

Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksen syyskuun alussa julkaistu tutkimus osoittaa, että talviaikainen säännöllinen D-vitamiinilisä suojaa hengitystieinfektioilta.

– Saimme jonkin verran näyttöä D-vitamiinilisän ehkäisevästä vaikutuksesta hengitystieinfektioihin, toteaa vastaava tutkija, laitoksen anatomian assistentti Ilkka Laaksi.

Laaksi kollegoineen tutki Puolustusvoimain Porin prikaatissa 164 vapaaehtoista varusmiestä vuosina 2005–2006. Kahdeksallekymmenelle varusmiehelle annettiin puolen vuoden ajan 10 mikrogramman D-vitamiinilisää ja 84:lle annettiin samankaltaista plasebotablettia.

Tutkimuksen mukaan 51 prosenttia D-vitamiinilisää saaneista varusmiehistä ei ollut poissa palveluksesta yhtään päivää hengitystieinfektioiden takia. Vastaava luku vertailuryhmässä oli 36 prosenttia.

– Ensimmäisen kuuden viikon seurannan aikana infektioita oli merkittävästi vähemmän heillä, jotka saivat D-vitamiinia, Laaksi toteaa.

Puolen vuoden seurannassa kahden ryhmän välillä ei kuitenkaan löydetty merkittävää eroa, mikä selittyy osittain sillä, että osa varusmiehistä jätti tutkimuksen kesken.

– Mielenkiintoinen havainto on, että lukumääräisesti jo kuuden henkilön saama D-vitamiinilisä vähentää hengitystieinfektioita yhteisössä, Laaksi täsmentää.

D-vitamiini auttaa valkuaisaineita

D-vitamiinia muodostuu iholla auringonsäteiden vaikutuksesta. Siksi tutkimusajankohdaksi valikoituivat syys-talvikuukaudet, jolloin auringonvalo on vähäisintä.

– D-vitamiini vaikuttaa suotuisasti hengitysteiden pinnalla oleviin valkuaisaineisiin, jotka tuhoavat viruksia, bakteereja ja jopa sienimikrobeja, selvittää Laaksi D-vitamiinin ehkäisytehoa.

Laaksi valmistelee parhaillaan D-vitamiinista väitöskirjaa, jonka viimeinen artikkeli kyseessä oleva tutkimus on. Aikaisemmissa tutkimuksissa hän on todennut, että suomalaisten varusmiesten alhainen D-vitamiinipitoisuus altistaa hengitystieinfektioille.

Nykyisten virallisten ravitsemussuositusten mukaan D-vitamiinilisää suositellaan alle 3-vuotiaille, yli 60-vuotiaille ja raskaana oleville tai imettäville naisille. Normaalin terveen aikuisen D-vitamiinin saantisuositus on 7,5 mikrogrammaa päivässä, minkä saa, jos syö monipuolisesti ja käyttää maitovalmisteita, joihin D-vitamiinia on lisätty.

– Todennäköisesti suosituksia tullaan lisäämään lähitulevaisuudessa, Laaksi toteaa.

TEKSTI HELENA COLLIN