Punainen yliopisto kouluttaa porvareita

punainen_yliopisto
Suurten ikäluokkien osuus yhteiskunnan valtaeliitistä on ikäluokan kokoa suurempi. Professori Heikki Paloheimo muistuttaa, että suurten ikäluokkien osuus aikuisväestöstä oli vuonna 2001 vain 13 prosenttia, mutta osuus valtaeliitistä yli kolmasosa.

Paloheimo kirjoittaa oman ikäpolvensa, suurten ikäluokkien ”diktatuurista” Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan 60-vuotisjuhlakirjassa Ajan särmä. Suuret ikäluokat Paloheimo rajaa 1945–1950 syntyneisiin.

Vasemmistopuolueiden kannatus on suurten ikäluokkien keskuudessa suurempi kuin muissa ikäluokissa. Vuoden 2007 eduskuntavaaleissa vasemmisto sai 30 prosenttia kaikista äänistä, mutta 40 prosenttia suurten ikäluokkien äänistä.

Suurten ikäluokkien vasemmistolaisuus näkyy eduskunnassa. Vuoden 1983 eduskuntavaaleissa 60 prosenttia suurten ikäluokkien kansanedustajista kuului vasemmistopuolueisiin. Vuoden 2007 vaaleissa tämä osuus oli 43 prosenttia.

Tampereen yliopiston kasvateista 33 pääsi eduskuntaan vuoden 2007 vaaleissa. Paloheimo pitää määrää suurena, sillä se on peräti kuudesosa koko eduskunnasta.

Suuriin ikäluokkiin kuuluvista Tampereen yliopiston alumnikansanedustajista puolet edustaa vasemmistoa. Nuoremmista alumnikansanedustajista sen sijaan kaksi kolmannesta sijoittuu poliittiseen keskustaan tai oikeistoon. Yli kolmasosa tämän ikäryhmän alumnikansanedustajista on kokoomuslaisia.

– 1960-luvulla punaisen maineen saanut opinahjomme on hiljalleen muuttunut aikaisempaa tärkeämmäksi porvarillisten puolueiden poliitikkojen koulutuspaikaksi, Paloheimo kirjoittaa.

Juhlakirja käy läpi Tampereen yhteiskuntatieteen vaiheita 22 kirjoittajan voimin. Professoreiden lisäksi kirjoittajina on poliitikkoja ykköskaartista alkaen.

Tässä kirjassa Vanhanen ja Katainen kohtaavat ikäpolvirajojen yli. Nuorimpiin kirjoittajiin kuuluu Tampereelta valmistunut valtiovarainministeri Jyrki Katainen. Vanhimpia taas on pääministerin isä, valtio-opin emeritusprofessori Tatu Vanhanen. Tarkkaa tietoa ei ole siitä, kohtasivatko he koskaan luennolla. Katainen aloitti valtio-opin opiskelun 1991, Vanhanen jäi eläkkeelle 1992.

Vaikka tie on auki politiikan huipulle saakka, ei maan hallitus saa tässä kirjassa täyttä tunnustusta. Oras Tynkkynenkin myöntää rikkoneensa hallitusta vastaan. Hänellä kun on menossa yhdestoista opiskeluvuosi. Sen kunniaksi Tynkkynen ilmoittaa valmistuvansa maisteriksi tänä syksynä.

Tynkkynen pitää yhteiskunnallisia harrastuksiaan yhtenä syynä akateemiseen alisuoriutumiseen. Vikaa löytyy myös yliopistosta:

– Jos minun pitäisi toimittajana kirjoittaa artikkeli nykyaikaisesta, notkeasta ja ihmisen ehdoilla toimivasta hallinnosta, käyttäisinkö Tampereen yliopistoa onnistuneena esimerkkinä? Vastaan sitten, kun olette lakanneet nauramasta, Tynkkynen kirjoittaa.

Teksti Heikki Laurinolli
Kuva Jonne Renvall

Ajan särmä. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1949–2009. Toim. Paula Järvenpää, Mikko Lahtinen ja Kaarle Nordenstreng. Tampereen yliopisto 2009.