Aihe: Yliopisto

Working for the Clampdown

Yliopistot ovat viimeisen kolmen vuoden ajan testanneet työajanseurantajärjestelmää. Koekäytöstä on saatu niin hyviä tuloksia, että ajanseuranta on nyt päätetty laajentaa koskemaan kaikkia Euroopan unionin kansalaisia. Yliopistoissa käyttöönotettu järjestelmä perustuu työajan kohdistamiseen eri toiminnoille, jotta ulkopuolelta rahoitetuissa projekteissa toteutettaisiin EU-vaatimusten mukaista kokonaiskustannusmallia. Työajanseurannan ansiosta yliopistojen talousosastot ovat varmistuneet siitä, että ulkopuolinen rahoitus on ohjautunut asianmukaisille projekteille eikä yleisemmän tason toimintoihin, kuten ajatteluun, roskapostin deletoimiseen tai työaikatietojen tallentamiseen ja kuittaamiseen.

Sata yliopistotutkijaa menetti äänioikeuden

Yliopistokollegion vaalien valmistelu takkuaa Tampereella. Tampereen yliopiston tieteentekijöiden yhdistys Tatte syyttää, että epäselvien käytäntöjen ja ristiriitaisen tiedotuksen vuoksi sata tutkijaa on menettänyt oikeutensa äänestää tai asettua ehdolle yliopistokollegion vaalissa joulukuussa.

Masokistin tunnustus

Kävin sitten nolaamassa itseni julkisesti. Eräänä marraskuisena lauantaina osallistuin Pinni B:ssä kuusi tuntia kestävään mittelöön, englannin kielen ylimmän tason tutkintoon. Ilman ulkoista pakkoa, silkasta mielenkiinnosta.

Sosiaalinen media avartaa opetusta

Sosiaalista mediaa ei voi enää sivuuttaa opetuksessa, sillä verkossa toimiminen on osa nyky-yhteiskunnan kansalaistaitoja. Työskentely verkossa on luontevaa etenkin nuorille, ja siksi myös opettajien kannattaisi jo peruskoulussa nähdä sosiaalisen median mahdollisuudet opetuksessa. Tätä mieltä on sosiaalista mediaa opetuksessa tutkinut Joanna Muukkonen. Muukkonen on mukana Avoimet verkostot oppimiseen -tutkimushankkeessa, jota koordinoi Suomen eOppimiskeskus ry ja rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Kohteliaisuus koetuksella

Kun englannin kääntämisen lehtori Kate Moore muutti New Yorkista Suomeen, hän hämmästyi yliopiston luokkahuoneiden hiljaisuutta ja opiskelijoiden pälyileviä katseita. Hän halusi saada opiskelijat osallistumaan, mutta huomasi, että Suomessa sen eteen saa tehdä paljon töitä.

Tieteen tulokset tehdään etelässä

Tampereen yliopisto paransi sijoitustaan verrattuna aiempaan, vuonna 2002–2006 tehtyyn tutkimukseen. Tampereen yliopiston humanistiset tieteet säilyttivät asemansa alansa parhaana yksikkönä Suomessa. Terveystieteet nousivat oman alansa kakkossijalle. Kasvatustieteet ja yhteiskuntatieteet nousivat kaksi pykälää.

Kestääkö siivet, jaksanko lentää?

Me opiskelijaterveydenhoidossa mielenterveystyötä tekevät kuulemme päivittäin tarinoita kasvusta, jossa hauraat juuret on katkottu moneen kertaan tai laho on nakertanut ne melkein poikki ja lupaavasti kasvuvauhtiin päässyt taimi uhkaa lakata kasvamasta ja menettää vehreytensä, ellei kaadu kokonaan. Tapaamme myös nuoria riittävästi valoa sekä ravinteita saaneita vahvajuurisia puita, jotka joutuessaan uuteen metsään, yliopistoyhteisöön ja opiskelukaupunkiin, päätyvät välillä tilanteisiin, joissa oksia katkeilee ja juurista ei saa riittävästi voimaa päästä eteenpäin.

Yliopisto remonttiin

Tulossa on muutos. Tampereen yliopiston rehtoraatti ohjaa yliopistoa kohti uudistusta, joka koskee strategiaa, sisältöjä, toimintatapoja, rakenteita ja rahoitusmallia.

– Meidän täytyy tehdä totaaliremontti täällä yliopistossa, jotta me pärjätään tulevaisuudessa, sanoo rehtori Kaija Holli.

Opiskelijakortti

Eri puolilla yliopistoa on viime aikoina väsätty ”painotettuja toimenpiteitä vuodesta 2010 lähtien” ja käynnistymässä on ankara opetuksen kehittämistyö. Erinäisten sääntö- ja sopimusluonnosten vilistessä ohi silmien ei yksi paperi eroa muista, mutta strategiaa kai tässä jalkautetaan.

Suomalaisyliopistot heikosti resursoituja

Suomalaisyliopistojen aineelliset resurssit ovat niin vähäiset, etteivät ne yllä tasavertaiseen kilpailuun kansainvälisten huippuyliopistojen kuten Cambridgen, Harvardin ja Stanfordin yliopistojen kanssa. Suomalaiset yliopistot näyttävät kansainvälisessä vertailussa pikemminkin opetusteollisuuden haaralta kuin tutkimusyliopistoilta. Näin arvioi Tampereen yliopiston Yhteiskuntatutkimuksen instituutin johtaja, professori Risto Heiskala puheessaan Suomen tieteen tila ja taso -raportin julkaisutilaisuudessa marraskuussa.