Aihe: Yhteiskunta

Yksilö vs. ruoka

Terveys ja ruoka ovat korostuneesti esillä, koska vastuu niiden yhteensovittamisesta on nyt yksilöllä. Ruualla viestitään samaa kuin joogahousuilla.

Kasvikset ruokkivat ruokainnovaatioita

Niin tutkijat kuin rahoittajatkin uskovat kasvispohjaiseen ruuantuotantoon. Tuotannon ohjaukseen kaivataan poliittisia pelisääntöjä.

Viis faktaa: Pelit muuttavat yhteiskuntaa

Pelikulttuurin vaikutukset ulottuvat lähes kaikille elämänalueille ja ennakoivat myös yhteiskunnan tulevia haasteita.

Nuoret aikuiset velkaantuvat vauhdilla

Etenkin vähäinen koulutus ja varhainen kotoa muutto ovat yhteydessä talousvaikeuksiin.

Tasa-arvo ei aina toteudu päivähoidossa

Etenkin naisia ohjataan jäämään lasten kanssa kotiin.

Ketä varten kaupunkia kehitetään?

Tutkijat muistuttavat, että älykehityksestä pitää olla hyötyä myös kaupunkilaisille – ei vain kaupungeille ja yrityksille.

Miltä vanhuus näyttää?

Median välittämä vanhuskuvasto vaikuttaa jopa yksilöiden terveyteen.

Mikä vanhusten hoidossa oikeasti maksaa?

Tutkijat peräävät keskustelua siitä, mitä hoidolla halutaan saada aikaan.

Kun pitkä ura katkeaakin työttömyyteen

Juhlapuheet työurien pidentämisestä eivät koske kaikkia.

5 faktaa virtuaalitodellisuudesta

Virtuaalitodellisuus voi auttaa vaikka rakentamisessa.