Aihe: Yhteiskunta

Ei mikään tasa-arvon mallimaa

Työt jakautuvat edelleen naisten ja miesten töihin.

Feministi ja optimisti

Sukupuolentutkimuksen professori Johanna Kantola jaksaa uskoa tasa-arvon kehitykseen.

Mitä yhteistä on suomalaisella ja japanilaisella työllä?

Työkulttuuri on Japanissa Suomea hierarkkisempi.

Liikennepäästöjen vähentämiseen tarvitaan poliittista ohjausta

Sähköautoilla ja biopolttoaineilla voitaisiin päästä merkittäviin päästövähennyksiin.

Yksilö vs. ruoka

Terveys ja ruoka ovat korostuneesti esillä, koska vastuu niiden yhteensovittamisesta on nyt yksilöllä. Ruualla viestitään samaa kuin joogahousuilla.

Kasvikset ruokkivat ruokainnovaatioita

Niin tutkijat kuin rahoittajatkin uskovat kasvispohjaiseen ruuantuotantoon. Tuotannon ohjaukseen kaivataan poliittisia pelisääntöjä.

Viis faktaa: Pelit muuttavat yhteiskuntaa

Pelikulttuurin vaikutukset ulottuvat lähes kaikille elämänalueille ja ennakoivat myös yhteiskunnan tulevia haasteita.

Nuoret aikuiset velkaantuvat vauhdilla

Etenkin vähäinen koulutus ja varhainen kotoa muutto ovat yhteydessä talousvaikeuksiin.

Tasa-arvo ei aina toteudu päivähoidossa

Etenkin naisia ohjataan jäämään lasten kanssa kotiin.

Ketä varten kaupunkia kehitetään?

Tutkijat muistuttavat, että älykehityksestä pitää olla hyötyä myös kaupunkilaisille – ei vain kaupungeille ja yrityksille.