Aihe: Yhteiskunta

Talous kasvaa taas

Professorin mukaan kasvu ei kuitenkaan ole kikyn ansiota.

Ei hampaatonta hyssyttelyä

Sovittelujournalismi ottaa huomioon valmiin jutun mahdolliset seuraukset ja jatkokeskustelut.

Mielen voimaa

Mentaaliharjoittelu tekee poliiseista parempia.

Parisuhde, oma vai yhteiskunnan valinta?

Parisuhteeseen vaikuttavat yhteiskunnassa vallitsevat tavat, hierarkiat ja eriarvoisuudet.

Syrjässä

Nuorten syrjäytyminen on kasvava ilmiö. Silti puhe syrjäytyneistä pitäisi lopettaa.

Odotuksista kannattaa puhua työpaikoilla

Kohtaavatko työntekijöiden ja lähiesimiesten näkemykset hyvästä työntekijästä?

5 faktaa: Koulun kehittäminen edellyttää kunnon pureskelua

Tutkimuksessa tarkastellaan vuoden 2016 opetussuunnitelmauudistuksen toteuttamista.

Tutkimus tuottaa parempia kohtaamisia

Tutkimushankkeen myötä syntynyt myönteisen tunnistamisen malli on otettu riemulla vastaan lapsi- ja nuorisotyössä.

Jalkapallo rikkoo rajoja

Joukkue syntyi tutkimusprojektin sivutuotteena.

5 faktaa: Onko ikääntyneiden toimintakyky pärjäämistä vai itsensä toteuttamista?

Ikääntyneiden ja hoitajien käsitykset toimintakyvystä ovat erilaisia.