Aihe: Yhteiskunta

Syrjässä

Nuorten syrjäytyminen on kasvava ilmiö. Silti puhe syrjäytyneistä pitäisi lopettaa.

Odotuksista kannattaa puhua työpaikoilla

Kohtaavatko työntekijöiden ja lähiesimiesten näkemykset hyvästä työntekijästä?

5 faktaa: Koulun kehittäminen edellyttää kunnon pureskelua

Tutkimuksessa tarkastellaan vuoden 2016 opetussuunnitelmauudistuksen toteuttamista.

Tutkimus tuottaa parempia kohtaamisia

Tutkimushankkeen myötä syntynyt myönteisen tunnistamisen malli on otettu riemulla vastaan lapsi- ja nuorisotyössä.

Jalkapallo rikkoo rajoja

Joukkue syntyi tutkimusprojektin sivutuotteena.

5 faktaa: Onko ikääntyneiden toimintakyky pärjäämistä vai itsensä toteuttamista?

Ikääntyneiden ja hoitajien käsitykset toimintakyvystä ovat erilaisia.

Ei mikään tasa-arvon mallimaa

Työt jakautuvat edelleen naisten ja miesten töihin.

Feministi ja optimisti

Sukupuolentutkimuksen professori Johanna Kantola jaksaa uskoa tasa-arvon kehitykseen.

Mitä yhteistä on suomalaisella ja japanilaisella työllä?

Työkulttuuri on Japanissa Suomea hierarkkisempi.

Liikennepäästöjen vähentämiseen tarvitaan poliittista ohjausta

Sähköautoilla ja biopolttoaineilla voitaisiin päästä merkittäviin päästövähennyksiin.